การตั้งค่าการรับส่งอัตโนมัติใน Windows * Live Mail สำหรับ Intel® Smart Connect Technology

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006070

13/09/2017

เมื่อใช้ Windows * Live Mail เป็นอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณด้วย Intel® Smart Connect Technology คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการส่ง/รับ มีการมองเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อตั้งค่าวงจรอัตโนมัติเป็นค่าที่ต่ำกว่าเช่นห้านาทีหรือแม้กระทั่งต่ำสุดเพียงหนึ่งนาที

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลาในการตรวจสอบข้อความใหม่ใน Windows * Live Mail

  1. คลิกเมนู ≫ ตัวเลือก ≫ เมล
    Image indicating location of email button.
  2. ในหน้าต่างตัวเลือกให้คลิกแท็บทั่วไป เลื่อนลงไปที่ส่วน "ส่งข้อความ/รับ" และเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อ ตรวจสอบข้อความใหม่ทุกครั้ง เปลี่ยนค่าเป็นนาทีตามความต้องการ
    Image of the options dialogue indicating where the "Check for new messages every" check box can be found.