การนำเสนอ๒๐๑๔ IDF สำหรับแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006064

11/07/2017

การนำเสนอแพลตฟอร์มการพัฒนาของ Intel® Edison จาก๒๐๑๔ DF (PDF)icon
แพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบสำหรับนักประดิษฐ์ผู้ประกอบการและนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างต้นแบบและผลิต IoT และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้

ชื่อไฟล์: การนำเสนอของ Edison ๑๐๑จาก IDF สำหรับชุมชนรูปแบบไฟล์ pdf
ขนาด: ๑.๓๒ MB
วันที่: กันยายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*