ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006045

11/07/2017

บอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น 2 (PDF)icon
มีการปรับปรุงบอร์ดความสามารถในการขยายซอฟต์แวร์ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

ชื่อไฟล์: IntelGalileoGen2ProdBrief_330736_003. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๘๖ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*