บันทึกประจำรุ่นสำหรับแพคเกจการสนับสนุนบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006038

11/07/2017

บันทึกประจำรุ่นสำหรับแพคเกจการสนับสนุนบอร์ด Intel® Edison (PDF) icon
เอกสารนี้จะอธิบายส่วนขยายและความเบี่ยงเบนจากการทำงานที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ของแพคเกจการสนับสนุนบอร์ด Intel® Edison (BSP)

 

ชื่อไฟล์: edison-bsp_rn_332032-009. pdf
ขนาดไฟล์: ๔๖๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๕
ปรับปรุง: 009

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*