TA-๑๐๗๔: Intel® Server Board ตระกูล S2600CP ไม่สามารถเปิดเครื่องด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v2 หนึ่งตัว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006037

11/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๗๔ (PDF)icon
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเปิดใช้งานเมื่อมีการติดตั้งเพียงโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v2 เท่านั้น แต่ไม่มีปัญหาในการใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®หนึ่งหรือสอง E5-2600 หรือโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v2 2 ตัว

 

ชื่อไฟล์: TA107401
ขนาดไฟล์: ๕๘๓ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*