อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS สําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006028

01/03/2023

หมายเหตุ: เอกสารอภิธานศัพท์ Intel® NUC BIOS จะไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป  โดยได้จัดเตรียมไว้ที่นี่สําหรับข้อมูลอ้างอิงในอดีตเท่านั้น

อภิธานศัพท์เหล่านี้อธิบายถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีใน Intel® NUC BIOS การแสดงตนของเมนูและการตั้งค่า BIOS จะขึ้นอยู่กับรุ่น Intel NUC, ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง และเวอร์ชัน BIOS ของคุณ

มีคอร์ BIOS สองคอร์สําหรับ Intel NUC ขึ้นอยู่กับรุ่น

คอร์ Aptio V BIOS

สําหรับ Intel NUC ส่วนใหญ่ที่จัดส่งในปี 2019 และใหม่กว่า

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับ BIOS สําหรับ Aptio V BIOS Core icon
ขนาด: 676 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

Visual BIOS Core

สําหรับ Intel NUC รุ่นที่จัดส่งในปี 2018 และก่อนหน้า

อภิธานศัพท์ BIOS สําหรับ Visual BIOS Core icon
ขนาด: 1.21 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0
หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*


คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการใช้คอร์ BIOS ใดใน Intel NUC ของคุณ

  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. เปรียบเทียบโฮมเพจกับภาพด้านล่าง
  3. กด F10 เพื่อออกจาก BIOS

หน้าหลักของ Aptio V BIOS จะมีลักษณะดังนี้:

Aptio V BIOS home page

หน้าหลักของ Visual BIOS จะมีลักษณะดังนี้:

Visual BIOS home page