อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS เพื่อ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006028

14/01/2021

อภิธานศัพท์เหล่านี้อธิบายถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ใน Intel® NUC BIOS การมีอยู่ของเมนูและการตั้งค่า BIOS จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Intel NUC, ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง และเวอร์ชั่น BIOS

มี BIOS คอร์อยู่สองคอร์ของ Intel NUC ขึ้นอยู่กับรุ่น

คอร์ Aptio V BIOS

ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ Intel NUC ที่จัดส่งในปี 2019 และใหม่กว่า

อภิธานศัพท์ BIOS เกี่ยวกับ Aptio V BIOS Core icon
ขนาด: 676KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2020
ฉบับแก้ไข: 2.0

Visual BIOS Core

กับ Intel NUC รุ่นที่จัดส่งในปี 2018 และก่อนหน้า

อภิธานศัพท์ BIOS เกี่ยวกับ Visual BIOS Core icon
ขนาด: 1.21 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2020
ฉบับแก้ไข: 2.0
หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid*


คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า BIOS Core ใดถูกใช้งานใน Intel NUC ของคุณ

  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. เปรียบเทียบหน้าหลักกับรูปภาพด้านล่าง
  3. กด F10 เพื่อออกจาก BIOS

หน้าหลัก Aptio V BIOS มีลักษณะดังนี้:

Aptio V BIOS home page

หน้าหลักของ Visual BIOS มีลักษณะดังนี้:

Visual BIOS home page