ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000G

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006008

17/01/2018

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ INTEL® H2000G (TPS) (PDF)icon
เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีต่อไปนี้สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000G:

  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง


ขนาด: ๓.๙๐ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*