ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005995

15/06/2021

การรับรองความถูกต้อง การเชื่อมโยง และความปลอดภัย

เชื่อม ต่อ

IEEE* 802.11ac

IEEE* 802.11n

ศัพท์เฉพาะทางและเทคโนโลยี

เบ็ดเตล็ด