ปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เสียงบนเครื่อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005994

13/10/2017

สิ่งที่ฉันเห็น
  • อุปกรณ์เสียง PCI หรือ AC97 จะแสดงขึ้นภายใต้อุปกรณ์ที่ไม่ รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์
  • ไม่มีเสียงในเกมหรือแอพพลิเคชั่น
ฉันจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตระบบหรือมาเธอร์บอร์ดสำหรับไดรเวอร์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคบนไดรเวอร์เสียงบนบอร์ด เรามีเฉพาะไดรเวอร์เสียงสำหรับมาเธอร์บอร์®ของ Intel เท่านั้น สำหรับมาเธอร์บอร์ดสำหรับ Intel โปรดไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนสำหรับมาเธอร์บอร์ด สำหรับไดรเวอร์เสียงและการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเสียงบนบอร์ด