ปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เสียงแบบออนบอร์ด

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005994

13/10/2017

สิ่งที่ฉันเห็นคืออะไร
  • อุปกรณ์เสียง PCI หรือ AC97 แสดงขึ้นภายใต้ อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ในตัวจัดการอุปกรณ์
  • ไม่มีเสียงในเกมหรือแอปพลิเคชัน
ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตระบบหรือมาเธอร์บอร์ดเพื่อดูไดรเวอร์ไดรเวอร์เสียงออนบอร์ดหรือการสนับสนุนทางเทคนิค เราให้บริการไดรเวอร์เสียงสําหรับมาเธอร์บอร์ด Intel® เท่านั้น สําหรับมาเธอร์บอร์ด Intel โปรดไปที่ ไซต์การสนับสนุนของเราสําหรับมาเธอร์บอร์ดสําหรับ ไดรเวอร์เสียงและการสนับสนุนทางเทคนิคบนระบบเสียงแบบออนบอร์ด