ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005985

09/06/2023

ค้นหาข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS), การอัปเดตข้อมูลจําเพาะ หรือ errata สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Compute Stick เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลจําเพาะ จะมีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

รุ่น Intel® Compute Stick ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2mv64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาด: 848 KB
วันที่: ตุลาคม 2017
การปรับปรุงแก้ไข: 4
Intel® Compute Stick STK1AW32SC
Intel® Compute Stick STK1A32SC
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาด: 787 KB
วันที่: ตุลาคม 2017
การปรับปรุงแก้ไข: 8
Intel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาด: 857 KB
วันที่: กันยายน 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 1