ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel®การคำนวณแท่ง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005985

14/11/2019

ค้นหาข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) อัพเดทข้อมูลจำเพาะหรือ errata สำหรับ Intel®คำนวณแท่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเกิดขึ้นจะมีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

รุ่น Intel® Compute Stickข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2mv64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาดไฟล์: ๘๔๘ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ฉบับปรับปรุง: 4
Intel® Compute Stick STK1AW32SC
Intel® Compute Stick STK1A32SC
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาดไฟล์: ๗๘๗ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
วันที่ปรับปรุง: 8
Intel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ขนาดไฟล์: ๘๕๗ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 1