คู่มือการตั้งค่าเสียงสำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005983

06/08/2018

คู่มือการตั้งค่าเสียงสำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison (PDF)icon

เอกสารนี้จะให้ข้อมูลระบบย่อยด้านเสียงสำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison รวมถึงภาพรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้คุณสมบัติเสียงที่มีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่ในหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Intel®ของบอร์ด

ชื่อไฟล์: edison-audio_332434-001. pdf
ขนาด: ๑.๘๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*