การออกแบบไฟล์สำหรับบอร์ดพัฒนา Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005980

11/10/2017

ออกแบบไฟล์คำ อธิบาย
การออกแบบไฟล์แนวคิดจังหวะและไลบรารีคอมโพเนนต์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2ชื่อไฟล์: Galileo_archive. zip
ขนาดไฟล์: ๑๖๙ MB
ไฟล์ดีไซน์บอร์ดจังหวะสำหรับบอร์ด Intel Galileo เจนเนอเรชั่น2ชื่อไฟล์: Galileo_G87173_207_R01_fabH
ขนาดไฟล์: ๘.๗๙ MB
ไฟล์การออกแบบการผลิตสำหรับบอร์ด Intel Galileo เจนเนอเรชั่น2ชื่อไฟล์: Galileo_G87173_207_R01_fabH. zip
ขนาดไฟล์: ๔.๔๑ MB