ปุ่มและสวิตช์สำหรับชุด Intel® Edison สำหรับ Arduino *

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005977

10/11/2017

ชุด Intel® Edison สำหรับ Arduino * ช่วยให้บอร์ด Intel® Edison สามารถใช้งานได้กับโล่ Arduino ที่ออกแบบมาสำหรับ UNO R3 บอร์ดขยาย Arduino ประกอบด้วยห้าปุ่มและสวิตช์เดียว หน้านี้อธิบายถึงการทำงานของชุด Intel® Edison สำหรับคอมโพเนนต์ Arduino *

Intel® Edison Board with highlights

  1. ภาพนิ่งไมโคร-สวิทช์ (SW1): บอร์ด Intel Edison มีอินเตอร์เฟซ USB ๒.๐ OTG ตัวเดียว บอร์ดขยาย Arduino ใช้ USB multiplexer เพื่อเลือกระหว่างโหมด host และโหมดอุปกรณ์ การเลือกนี้จะทำผ่านทางสไลด์ micro-switch เมื่อตัวเลื่อนถูกเปลี่ยนไปใช้ intel Type ขนาดมาตรฐาน A โปรเซสเซอร์ Intel Edison Board จะทำงานในโหมด host เมื่อตัวเลื่อนอยู่ในตัวเชื่อมต่อ micro USB Type B, บอร์ด Intel Edison จะทำงานในโหมดอุปกรณ์

  2. ปุ่มตั้งค่าโล่ (SW1UI1): ปุ่มโล่รีเซ็ตจะรีเซ็ตรูปร่างที่จัดเก็บไว้ในบอร์ด Intel Edison ฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกับปุ่มรีเซ็ตบนบอร์ด Arduino UNO มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของบอร์ด Intel Edison

  3. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (SW1UI2): ปุ่มเปิด/ปิดใช้เพื่อเปลี่ยนโหมดพลังงานของบอร์ด Intel Edison มีการกำหนดค่าปุ่มตามซอฟต์แวร์ การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะทำให้บอร์ด Intel Edison ใช้พลังงานที่ออกจากการกำหนดค่า IO ในสถานะปัจจุบัน กดปุ่มไร้เวลาเมื่อบอร์ด Intel Edison ถูกขับเคลื่อนลงไปทำให้บอร์ด Intel Edison รีบูต หากบอร์ด Intel Edison กำลังทำงานอยู่การกดค้างทำให้บอร์ด Intel Edison เข้าสู่โหมดสลีปพลังงานต่ำ กดปุ่มไร้เวลาเมื่อบอร์ด Intel Edison อยู่ในโหมดสลีปนำบอร์ด Intel Edison เข้าสู่โหมดพลังงานเต็มรูปแบบ การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้มากกว่า2วินาทีแต่ไม่เกิน7วินาทีจะเป็นการเปิดโหมดบอร์ด Intel AP AP

  4. ปุ่ม FM (SW1UI3): ปุ่ม FM เรียกอีกอย่างว่า FWR_RCVR ใช้ในการกู้คืนบอร์ด Intel Edison ที่มีภาพซอฟต์แวร์ที่เสียหาย การปิดบอร์ด Intel Edison จากนั้นกดปุ่ม FM แล้วใช้พลังงานทำให้บอร์ด Intel จะไปยังโหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์ โหมดการกู้คืนสองโหมดจะพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะของปุ่ม RM เมื่อมีการใช้พลังงาน

  5. ปุ่ม RM (SW1UI4): ปุ่ม RM, เรียกอีกอย่างว่า RCVR_MODE ใช้ในการกู้คืนบอร์ด Intel Edison ที่มีภาพซอฟต์แวร์ที่เสียหาย ระหว่าง boot, สถานะของปุ่ม RM จะทำให้บอร์ด Intel Edison เข้าสู่โหมดการกู้คืนสองโหมดที่แตกต่างกัน ระหว่างการบู๊ตเมื่อกดปุ่ม FM (high state) และปุ่ม RM ไม่ถูกกด (high state) โปรเซสเซอร์จะพยายามโหลดเฟิร์มแวร์จากแฟลชจากตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในส่วนหัว UMIP ระหว่างการบูตหาก FM กด (high state) และปุ่ม RM ถูกกด (สถานะต่ำ) โปรเซสเซอร์จะพยายามดาวน์โหลดจากพอร์ต USB Type B โดยไม่คำนึงถึงส่วนหัว UMIP

  6. ปุ่มรีเซ็ต (SW1UI5): ปุ่มรีเซ็ตคือการรีเซ็ตหลัก กดปุ่มนี้ค้างไว้8วินาทีเพื่อรีเซ็ตบอร์ด Intel Edison ทั้งหมดไปยังสถานะความต้านทานสูงโดยไม่ต้องทำการดึงข้อมูล กดปุ่มนี้ค้างไว้เป็นเวลา4วินาทีรีสตาร์ตบอร์ด Intel Edison

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุด Intel Edison สำหรับ Arduino โปรดดูเอกสารดังต่อไปนี้: