รายการวัสดุและส่วนประกอบสำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005960

17/07/2017

รายการวัสดุและส่วนประกอบ (ZIP) ของ Intel®กาลิเลโอเจนเนอเรชั่น2

ไฟล์ Excel จะแสดงรายการส่วนประกอบทางกายภาพสำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

ชื่อไฟล์: Intel_Galileo_Gen2_BOM .xls
ขนาดไฟล์:๙๔ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕