คำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ Extensible * (EFI) สำหรับ Intel® Boards Server

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000005958

17/07/2017

คำแนะนำของ EFI (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายขั้นพื้นฐาน Extensible Firmware Interface * (EFI) คำแนะนำสำหรับการใช้งานกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®โดยใช้ชิปเซ็ต๕๐๐๐, ๕๔๐๐, ๗๐๐๐, ๓๐๐๐และ๓๒๐๐ซีรี่ส์

ชื่อไฟล์: EFI_whitepaper. pdf
ขนาดไฟล์:๙๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*