เอกสารข้อมูลส่วนหัวโซลูชันแบบกําหนดเองสําหรับการเขียนโปรแกรม

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005938

17/05/2023

เอกสารข้อมูลส่วนหัวโซลูชันแบบกําหนดเอง (PDF) icon

Intel® NUC หลายรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อขยายขีดความสามารถ เอกสารข้อมูลนี้เป็นคู่มือในการทําความเข้าใจอินเทอร์เฟซที่มีอยู่สําหรับการเข้าถึงคุณสมบัติที่ตั้งโปรแกรมได้เหล่านี้

ชื่อไฟล์: custom-solutions-head-whitepaper.pdf ขนาด: 901 KB
วันที่: กันยายน 2016

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูลจําเพาะสําหรับ Intel® NUC ของคุณ
HDMI CEC*