แผนผังสำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005911

17/07/2017

แผนผังบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอ เรชั่น 2 (PDF) icon
มีแผนภาพและข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

 

ชื่อไฟล์: galileo_fabh_schem_12-05-14
ขนาดไฟล์: ๔๕๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*