ข้อผิดพลาดของคอนโทรลเลอร์ SMBus ในตัวจัดการอุปกรณ์

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000005905

07/04/2022

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

เกิดข้อผิดพลาดใน SMBus Controller ในตัวจัดการอุปกรณ์

ทําไมคุณถึงเห็น

ติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareไม่สําเร็จ

หมาย เหตุSMBus ย่อว่าบัสการจัดการระบบ

จะแก้ไขได้อย่างไร

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareจาก ศูนย์การดาวน์โหลด

หากไม่สําเร็จ ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์เฉพาะอุปกรณ์ทั้งหมดจาก ศูนย์การดาวน์โหลด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
SMBus Controller ไม่ได้รับการยอมรับจาก Windows*