ข้อมูลความเข้ากันได้Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet คอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet โดยใช้ไดรเวอร์ VMware ESXi* และอิมเมจ NVM

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005893

26/03/2021

ข้อมูลต่อไปนี้ให้การผสานรวมไดรเวอร์ VMware ESXi* และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ NVM ที่แนะนากับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet, คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet และอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม VMware

โปรดดูรายการอุปกรณ์ที่รองรับโดย VMware\* คู่มือความเข้ากันได้ของ VMware*: การค้นหาอุปกรณ์ I/O.

การดาวน์โหลดไดรเวอร์มีอยู่ในหน้าการสนับสนุน VMware ESXi

ตัวย่อที่ใช้ในตาราง:

  • NVM = หมายถึงหน่วยความจําแบบ non-volatile (โดยทั่วไปคือ EEPROM, หน่วยความจํา Serial EEPROM)
  • NIC = Network Interface Controller
  • CIM = รุ่นข้อมูลทั่วไป
  • FW = เฟิร์มแวร์

 

หมาย เหตุประเภทไดรเวอร์คือกล่องจดหมายเข้าหรือซิงโครนัส:
  • ไดรเวอร์กล่องขาเข้า: เวอร์ชั่นที่รวมโดย VMware* ในภาพ ISO ESXi
  • ไดรเวอร์ async: โพสต์บนเว็บไซต์การสนับสนุนไดรเวอร์ VMware และอัปเดตไดรเวอร์กล่องขาเข้า

 

Intel® Ethernet Network Adapterซีรี่ส์ 800

ประเภทซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้
เวอร์ชั่น VMware*รูปภาพ NVMชื่อไดรเวอร์ไดรเวอร์ NICผู้ให้บริการ CIMหมาย เหตุ
ESXi* 7.02.1 เท่าIcenไดรเวอร์ async: 1.3.3.0ไม่มีข้อความ 
ทั้งหมด ESXi* 6.72.1 เท่าIcenไดรเวอร์ async: 1.3.3.0ไม่มีข้อความ 
ESXi* 6.5 U2 และ U32.1 เท่าIcenไดรเวอร์ async: 1.3.3.0ไม่มีข้อความ 

 

Intel® Ethernet Network Adapterซีรี่ส์ 700

ประเภทซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้
เวอร์ชั่น VMware*รูปภาพ NVMชื่อไดรเวอร์ไดรเวอร์ NICผู้ให้บริการ CIMหมาย เหตุ
ESXi* 7.07.2i40enไดรเวอร์ async: 1.10.9.03.6.0.141
ESXi* 6.77.00i40enไดรเวอร์ async: 1.10.9.03.6.0.141
ESXi 6.57.00i40enไดรเวอร์ async: 1.10.63.6.0.141

 

Intel® Ethernet Connection X722

ประเภทซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้
เวอร์ชั่น VMwareรูปภาพ NVMชื่อไดรเวอร์ไดรเวอร์ NICผู้ให้บริการ CIMหมาย เหตุ
ESXi* 7.04.11i40enไดรเวอร์ async: 1.10.9.03.6.0.142
ESXi* 6.74.10i40enไดรเวอร์ async: 1.10.9.03.6.0.142
ESXi 6.54.10i40enไดรเวอร์ async: 1.10.63.6.0.142

 

Intel® Ethernet Network Adapterซีรีส์ 500 Intel® Ethernet Connection X552

ประเภทซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้
เวอร์ชั่น VMware*รูปภาพ NVMชื่อไดรเวอร์ไดรเวอร์ NICผู้ให้บริการ CIMหมาย เหตุ
ESXi* 7.0ไม่มีข้อความixgbenไดรเวอร์ async: 1.8.9.03.6.0.143
ESXi* 6.7ไม่มีข้อความixgbenไดรเวอร์ async: 1.8.73.6.0.143
ESXi 6.5ไม่มีข้อความixgbenไดรเวอร์ async: 1.8.73.6.0.143

 

Intel® Ethernetเซิร์ฟเวอร์ Gigabit และIntel® Ethernet Connection I354

ประเภทซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้
เวอร์ชั่น VMware*รูปภาพ NVMชื่อไดรเวอร์ไดรเวอร์ NICผู้ให้บริการ CIMหมาย เหตุ
ESXi* 7.0ไม่มีข้อความigbnไดรเวอร์ async: 1.4.11.03.6.0.143
ESXi* 6.7ไม่มีข้อความigbnไดรเวอร์ async: 1.4.103.6.0.143
ESXi 6.5ไม่มีข้อความigbnไดรเวอร์ async: 1.4.103.6.0.143

 

หมาย เหตุ
  1. เวอร์ชั่นของรูปภาพ NVM Intel® Ethernet Network Adapter ซีรีส์ 700 อาจเป็นเวอร์ชั่น 6.01 หรือ 6.80 หรือ 7.0 หรือ 7.1 เวอร์ชั่นเหล่านี้ยังเข้ากันได้กับไดรเวอร์ NIC ที่เกี่ยวข้องกับแถวเดียวกันข้างต้น
  2. เวอร์ชั่นของรูปภาพ NVM Intel® Ethernet Connection X722 อาจเป็นเวอร์ชั่น 3.51 หรือ 4.00 หรือ 4.10 เวอร์ชั่นเหล่านี้ยังเข้ากันได้กับไดรเวอร์ NIC ที่เกี่ยวข้องกับแถวเดียวกันข้างต้น
  3. Intel® Ethernet Network Adapterซีรีส์ 500 และ Intel® Ethernet Controller ไม่มีเฟิร์มแวร์ NVM ที่กําหนดค่าได้ของผู้ใช้ และจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการผลิต

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Ethernetรองรับกับ VMware*