ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สําหรับไดร์ฟและโมดูลโซลิดสเตต Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005884

16/11/2022

หมาย เหตุ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

หน่วยความจําIntel® Optane™
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ H20ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ H10ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน่วยความจําIntel® Optane™ชุดข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

SSD ของไคลเอนต์
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 905Pข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 900Pข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 800Pข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

SSD สําหรับศูนย์ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ P4800Xข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ D4800Xข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*