โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D102GGC2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005866

30/09/2019

Intel® Desktop Board D102GGC2 สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ มีการพิมพ์สตริงอักขระห้าตัว (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

คุณสามารถเลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ได้:

โปรเซสเซอร์ intel Pentium D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๙๕๐ (sSpec SL95V เท่านั้น)๓.๔ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
945๓.๔ GHz๘๐๐ MHz4 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
๙๔๐ (sSpec SL95W เท่านั้น)๓.๒ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
๙๓๐ (SL95X & SL94R เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
๙๒๐ (sSpec SL94S เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๑๐๖๕หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
531๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๐๕๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Celeron D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๓๕๑ (sSpec SL7TX เท่านั้น)๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
๓๔๖ (sSpec SL7TY เท่านั้น)๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๖๗หรือมากกว่า
345J (sSpec SL7TQ & SL7VV เท่านั้น)๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
๓๔๑ (sSpec SL7TX เท่านั้น)๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
๓๓๖ (sSpec SL7TW เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
๓๓๑ (sSpec SL7TV เท่านั้น)๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
๓๒๖ (sSpec SL7TU เท่านั้น)๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๕๘หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด