อัปเดต BIOS เพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005859

30/09/2019

หากต้องการอัปเดต BIOS บนบอร์ดชิปเซ็ต Intel®6ซีรี่ส์สำหรับการสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น3ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างแบบโต้ตอบหรือ PDF

คำ แนะ นำ
ไฟล์ PDF (165KB)

Flow Chart

คำแนะนำสำหรับการค้นหารุ่น AA, BIOS เวอร์ชั่นและ Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW)

ในระหว่างการบูตให้ป้อนการตั้งค่า BIOS โดยการกดF2

BIOS เวอร์ชั่นปัจจุบันของบอร์ดจะแสดงที่ด้านบนของเมนูหลัก จากนั้นคลิกข้อมูลการระบุระบบ

System Identification Information

เวอร์ชัน AA และเฟิร์มแวร์ Intel® ME FW ของบอร์ดแสดงอยู่บนหน้าจอข้อมูลการระบุระบบ

System Identification Information

ตารางที่1

คณะ กรรมการAA # s พร้อมความพร้อมสำหรับการปรับแต่ง3รุ่นAA # sที่มีความ สามารถแบบทั่วไป3เวอร์ชัน BIOS สำหรับเปลี่ยนแปลงรุ่น3 เจนเนอ เรชั่น3เวอร์ชัน BIOS รุ่นที่3พร้อม สำหรับ intel®
DZ68DBAAG27985-105 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดDBZ6810H. 86A. 0032DBZ6810H 0040 หรือใหม่กว่า
DZ68BCAAG30742-403 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBCZ6810H. 86A. 0028BCZ6810H 0035 หรือใหม่กว่า
DZ68ZVAAG41861-302 หรือใหม่กว่าAAG41861-301BGP6710J. 86A. 2111BGP6710J 2161 หรือใหม่กว่า
DP67BGAAG10491-401 หรือใหม่กว่าAAG10491-400BGP6710J. 86A. 2111BGP6710J 2161 หรือใหม่กว่า
DP67DEAAG10217-304 หรือใหม่กว่าAAG10217-301BAP6710H. 86A. 0072BAP6710H 0077 หรือใหม่กว่า
DP67BAAAG10219-304 หรือใหม่กว่าAAG10219-301BAP6710H. 86A. 0072BAP6710H 0077 หรือใหม่กว่า
DH67GDAAG10206-210 หรือใหม่กว่าAAG10206-206BLH6710H. 86A. 0132BLH6710H 0151 หรือใหม่กว่า
DH67CLAAG10212-210 หรือใหม่กว่าAAG10212-206BLH6710H. 86A. 0132BLH6710H 0151 หรือใหม่กว่า
DH67CFAAG10215-207 หรือใหม่กว่าAAG10215-204BLH6710H. 86A. 0132BLH6710H 0151 หรือใหม่กว่า
DH67BLAAG10189-211 หรือใหม่กว่าAAG10189-206BLH6710H. 86A. 0132BLH6710H 0151 หรือใหม่กว่า
DH67BLRAAG44434-201 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBLH6710H. 86A. 0132BLH6710H 0151 หรือใหม่กว่า
DH61ZEAAG43004-201 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61WWAAG23116-206 หรือใหม่กว่าAAG23116-204BEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
LADH61WWAAG39552-206 หรือใหม่กว่าAAG39552-204BEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61SAAAG38870-204 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
LADH61SAAAG38871-204 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
LADH61SARAAG44435-202 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61HOทั้ง หมดทั้ง หมดN/Aทั้ง หมด
DH61DLAAG14066-205 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดBEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61CRAAG14064-207 หรือใหม่กว่าAAG14064-204BEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61BEAAG14062-209 หรือใหม่กว่าAAG14062-206BEH6110H. 86A. 0035BEH6110H 0041 หรือใหม่กว่า
DH61AGAAG23736-503 หรือใหม่กว่าทั้ง หมดAGH6110H. 86A. 0037AGH6110H 0039 หรือใหม่กว่า

บอร์ดชิปเซ็ต Intel®6ซีรี่ส์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการอัปเดตเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น 3:

  • DH61KVCH
  • DH61SKCH
  • DB65AL
  • DH67VR
  • DQ67EP
  • DQ67OW
  • DQ67SW