รายงานที่เข้ากันไม่ได้เมื่ออัปเกรดจาก Windows * 7 เป็น Windows * 8 สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005851

04/03/2019

มีอะไรผิดปกติ
Windows 8 Assistant Assistant * รายงานไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller เวอร์1.0.5.235 หรือรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

Screenshot of Windows Upgrade Assistant highlighting the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

ฉันควรทำอย่างไร
ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller ก่อนที่จะติดตั้ง Windows * 8 อัพเกรด

ขั้นตอนในการถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller:

 1. คลิกที่ปุ่มเริ่มต้น
  Screenshot indicating the location of the Windows Start Menu button

 2. เลือก แผงควบคุม ในรายการเมนู
  Screenshot of the Windows 8 start menu indicating the location of the Control Panel button

 3. หน้าต่าง ' แผงควบคุม ' จะเปิดขึ้น
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel

 4. คลิกโปรแกรม
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel indicating the location of the Programs button

 5. เลือก ไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller ในรายการโปรแกรม

  คลิกถอนการติดตั้ง
  Screenshot of the windows 8 Programs window indicating the location of the uninstall button for the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

หมาย เหตุ
 • ระบบ Windows * 7 ที่มีไดรเวอร์ควบคุม Intel USB ๓.๐ eXtensible Host 1.0.6.245 ไม่มีปัญหานี้
 • Windows 8 มีไดรเวอร์ USB ๓.๐ในกล่องที่เป็นเจ้าของ Intel ไม่ได้เผยแพร่ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์โฮสต์ Intel USB ๓.๐ eXtensible ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Windows 8