เหตุใดแล็ปท็อปของฉันจึงไม่รู้จักอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ใหม่ของฉัน

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005846

14/07/2021

แล็ปท็อปของคุณอาจไม่รู้จักฮาร์ดแวร์ใหม่เมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ด้วยเหตุผลหลายประการ

 • ข้อจํากัดของผู้ผลิต

  ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) อาจจํากัดคอมพิวเตอร์เฉพาะอะแดปเตอร์ไร้สายเท่านั้น ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งขณะเริ่มต้นระบบด้วยอะแดปเตอร์ไร้สายอื่นที่ติดตั้งก่อนหน้านี้

  เราขอแนะนา ให้ติดต่อ ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ หรือสถานที่ที่จัดซื้อเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการสนับสนุนการอัปเกรดอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel ผู้ผลิตแล็ปท็อปต้องเป็นไปตาม ข้อกบังคับ ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ในระบบของคุณหรือไม่

 • ปัญหาข้อบังคับ

  เราไม่แนะนาให้ติดตั้งหรืออัปเกรดอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ต่างๆ

  การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ไร้สายหนึ่งๆ และอะแดปเตอร์ประเภทอื่นอาจทําให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ Wi-Fi/WiMAX เป็นอะแดปเตอร์ Wi-Fi คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด WiMAX และสูญเสียการเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiMAX

 • ข้อจํากัดด้านไดรเวอร์

  ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถปรับแต่งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์เพื่อเปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือให้การดําเนินการที่ดีขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามข้อมูลอัปเดตล่าสุดและข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

  หากคุณไม่สามารถรับการสนับสนุนไดรเวอร์จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกต่อไป คุณสามารถ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel ได้