การติดตั้งแดชบอร์ด My WiFi® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005842

20/05/2021

Intel® My WiFi Dashboard ได้เข้ามาแทนที่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)

แดชบอร์ด Intel My WiFi มีสองเวอร์ชัน: Full และ Lite เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบของคุณขึ้นอยู่กับรายการต่อไปนี้:

เวอร์ชั่นเต็มจะถูกติดตั้งหากทุกข้อต่อไปนี้เป็นจริง:

  • มีการติดตั้งอะแดปเตอร์® Centrino® Intel® ที่รองรับ
  • มีการติดตั้งเวอร์ชั่น 15.2.0 (หรือIntel® PROSet/Wireless Software)

เวอร์ชั่น Lite จะถูกติดตั้งหากมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • มีการติดตั้งอะแดปเตอร์®ไร้สาย Intel® ที่ไม่รองรับ
  • อแดปเตอร์ไร้สายที่ไม่ใช่ของ Intel ได้รับการติดตั้งแล้ว
  • อแดปเตอร์ไร้สาย Intel เซนทริโนที่รองรับได้รับการติดตั้งแล้ว แต่มีการติดตั้งIntel PROSet/Wireless Softwareที่ไม่ถูกต้อง
หมาย เหตุอัปเกรดIntel PROSet/Wireless Softwareเป็นเวอร์ชั่น 15.2.0 ก่อนอัปเกรดแดชบอร์ด Intel My WiFi การอัพเกรดจะตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแดชบอร์ดเวอร์ชั่นเต็มแล้ว หรือจะติดตั้งเวอร์ชั่น Lite ตามค่าเริ่มต้น

 

อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® แบบไม่รองรับ:

  • Intel® Wireless Wi-Fi Link 4965AGN
  • Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
  • Intel® PRO/Wirelessเครือข่าย 2915ABG
  • Intel® PRO/Wirelessเครือข่าย 2200BG
  • Intel® PRO/Wirelessการเชื่อมต่อเครือข่าย 2100