โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GTP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005841

30/09/2019

Intel® Desktop Board D945GTP สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับโดยการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป Intel®ของคุณ การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์ Intel®หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการลดอายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวเช่น SL36W หรือ XL2XL จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้สำหรับการระบุ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้โดยตรวจสอบเครื่องหมายบนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ของคุณ:

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
950๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๘๑๓หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๘๑๓หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๓๑๒๗หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๗๐๖หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๗๐๖หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๗๐๖หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๒๗๐๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๘๑๓หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๙๙๒หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๓๐๒๑หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๗๘๘หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๑๐๔๒หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
365๓.๖๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๓๓๙๒หรือมากกว่า
360๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๓๓๙๒หรือมากกว่า
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๓๘๑๓หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๓๘๑๓หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
347๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๓๘๑๓หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
๓๔๐ (sSpec SL7SV เท่านั้น)๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
๓๓๕ (sSpec SL7SU เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
๓๓๐ (sSpec SL7ST เท่านั้น)๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๗๘๘หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
๓๒๕ (sSpec SL7SS เท่านั้น)๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า
๓๒๐ (sSpec SL7VQ เท่านั้น)๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๑๐๔๒หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด