คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Rapid Start Technology

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000005836

17/07/2017

ด้วย Intel® Rapid Start Technology คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถไปจากการนอนหลับลึกอย่างเต็มที่ในพริบตาอย่างเต็มที่ ความสามารถในการตอบสนองนี้ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานในระดับที่ต่ำลงเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานแต่กลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการใช้งาน

คู่มือผู้ใช้ Intel® Rapid Start Technologyicon
ชื่อไฟล์: Rapid_Start_Technology_User_Guide_v1. 4. ไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์: ๔๑๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔

คู่มือผู้ใช้ Intel® Rapid Start Technology สำหรับโหมด UEFIicon
ชื่อไฟล์: Rapid_Start_Technology_User_Guide_for_UEFI_v1. 4. ไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์: ๔๒๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*