แผนงานสำหรับบอร์ด Intel® Edison สำหรับ Arduino *

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005829

18/10/2017

แผนงานสำหรับบอร์ด Intel® Edison สำหรับ Arduino * (PDF) icon

เอกสารนี้มีรูปแบบสำหรับบอร์ด Intel® Edison สำหรับ Arduino *, รวมแหล่งจ่ายไฟ, UART ไปยังพอร์ต USB การแก้จุดบกพร่อง, การ์ด SD, จุดทดสอบและอีกมากมาย

ชื่อไฟล์: edison_arduino_hvm_8_26. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๒๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔
รอบ: 5

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*