ติดตั้งระบบ RAID ที่พร้อมใช้งาน

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005803

18/03/2022

ในการติดตั้งระบบ RAID ที่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมีฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA แบบเดี่ยวและทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิดใช้งาน RAID ใน BIOS ระบบ
 2. โหลดไดรเวอร์ RAID โดยใช้วิธีการติดตั้ง F6
 3. ติดตั้งอินเตอร์เฟซผู้ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

เปิดใช้งาน RAID ใน BIOS ระบบ

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน RAID ใน BIOS ระบบ:

 

หมาย เหตุ
 • คําแนะนําเหล่านี้เจาะจงIntel® Desktop Boardsด้วยชิปเซ็ต Intel® ที่รองรับ ทําตามคําแนะนําที่มาพร้อมกับมาเธอร์บอร์ดของคุณเสมอ
 • คําแนะนําเหล่านี้มีไว้สําหรับคุณสมบัติ RAID เท่านั้นและไม่รวมถึงขั้นตอนทั้งหมดสําหรับการเปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

 

เปิดใช้งาน RAID ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของบอร์ดเดสก์ทอป Intel ของคุณ

 1. กด F2 หลังจากการทดสอบหน่วยความจํา Power-On-Self-Test (POST) เริ่มขึ้น
 2. เลือกเมนูการกําหนดค่า ตามด้วยเมนูไดร์ฟ SATA
 3. ตั้งค่าโหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็น RAID
 4. กด F10 เพื่อบันทึกการตั้งค่า BIOS และออกจากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS

หรือ

 1. กด F2 หลังจากการทดสอบหน่วยความจํา Power-On-Self-Test (POST) เริ่มขึ้น
 2. เลือกเมนู ขั้นสูง ตามด้วยเมนู การกําหนดค่าไดรฟ์
 3. ตั้งค่าตัวเลือก โหมดไดรฟ์ เป็น ปรับปรุง
 4. เปิดใช้งานเทคโนโลยีIntel® RAID
 5. กด F10 เพื่อบันทึกการตั้งค่า BIOS และออกจากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS

โหลดไดรเวอร์ RAID โดยใช้วิธีการติดตั้ง F6

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระหว่างการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ:

 

หมาย เหตุคุณไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการติดตั้ง F6 ใน Windows Vista* และ Windows 7*

 

 1. กด F6 เมื่อได้รับพรอมท์จากข้อความ:

  กด F6 หากคุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์ SCSI หรือ RAID ของบริษัทอื่น

  ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นระหว่างขั้นตอนโหมดข้อความในช่วงเริ่มต้นของการตั้งค่า Windows XP*

   
  หมาย เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากกด F6 การตั้งค่ายังคงโหลดไดรเวอร์อยู่ ดูพร้อมท์เพื่อโหลดการสนับสนุนสําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
 2. กด S เพื่อระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม

 3. ใส่ดิสก์สนับสนุนเมื่อได้รับพร้อมท์ด้วยข้อความ:

  โปรดใส่ดิสก์ที่ชื่อว่าดิสก์สนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่ผู้ผลิตให้มาในไดรฟ์ A:

  ดิสก์ประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้: IAAHCI INF, IAAHCI.CAT, IASTOR INF, IASTOR.CAT, IASTOR SYS และ TXTSETUP OEM

 4. กด Enter

 5. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากรายการอะแดปเตอร์ SCSI ที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • Intel® 82801ER SATA RAID Controller
  • Intel® 82801FR SATA RAID Controller
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® 82801GR/GH SATA RAID
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® 82801GHM SATA RAID
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® ESB2 SATA RAID
  • Intel® 82801R SATA RAID Controller
 6. กด Enter เพื่อยืนยันและดําเนินการต่อ
  ไดร์เวอร์ได้รับการติดตั้งแล้ว ปล่อยให้ดิสก์ในไดรฟ์เป็นการตั้งค่า Windows จะคัดลอกไฟล์จากดิสก์ไปยังโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows เมื่อกระบวนการคัดลอกเสร็จสมบูรณ์ ให้ถอดดิสก์ออก การตั้งค่า Windows พร้อมรีบูตแล้ว

ติดตั้งอินเตอร์เฟซผู้ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid

 1. ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid
 2. เรียกใช้ไฟล์เรียกทํางาน