โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ965GF

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005792

30/09/2019

Intel® Desktop Board DQ965GF สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ


โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Quad คอร์
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
X3230๒.๖๖ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
X3220๒.๔๐ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
X3210๒.๑๓ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ 2 Extreme
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
QX6800๒.๙๓ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Quad
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Q6700๒.๖๖ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
Q6600๒.๔๐ GHz8 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E4700๒.๖๐ GHz2 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E4600๒.๔๐ GHz2 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E4500๒.๒๐ GHz2 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E4400๒.๐๐ GHz2 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E2220๒.๔๐ GHz1 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E2200๒.๒๐ GHz1 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E2180๒.๐๐ GHz1 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz1 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz1 MB๖๑๐๐หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E1600๒.๔๐ GHz๕๑๒ KB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E1500๒.๒๐ GHz๕๑๒ KB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E1400 (แบบสองคอร์)๒.๐๐ GHz๕๑๒ KB๖๑๐๐หรือมากกว่า
E1200 (แบบสองคอร์)๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๖๑๐๐หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
950๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๕๘๐๓หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๔๔๖๒หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
360๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
347๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
345๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๔๔๖๒หรือมากกว่า

 

หมาย เหตุ

หมายเหตุการปรับปรุงบอร์ด: คุณสามารถค้นหาป้ายชื่อบาร์โค้ดขนาดเล็กที่คล้ายกับไดอะแกรมที่แสดงด้านล่างบนด้านส่วนประกอบของบอร์ดเดสก์ทอป ตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวอักษร AAช่วยระบุประเภทและเวอร์ชันของบอร์ดเดสก์ทอปของคุณ AA มีหมายเลขหลัก6หลักและหมายเลข dash 3 หลัก (หมายเลข3ตัวตามด้วย)

คำแถลง ... หรือรุ่นที่ใหม่กว่าหมายถึงหมายเลข DASH ของ AA (หมายเลขสามตัวต่อไปนี้) หากหมายเลขนี้มีค่ามากกว่าหมายเลขที่ระบุไว้ในตารางบอร์ดจะสนับสนุนโปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

หากหมายเลขหลัก6หลักของคุณไม่อยู่ในตารางให้ติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลการสนับสนุนโปรเซสเซอร์

6-digit main number

 

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัว (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

ข้อ ควร ระวัง
Caution icon
โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด