การติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐานและ Intel® PROSet ผ่านบรรทัดคำสั่ง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005778

08/12/2020

การติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน
ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับการติดตั้งตัวจัดการอุปกรณ์ Windows * และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)

หมาย เหตุ

การสนับสนุนสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Intel® proset (prosetcl. exe และ crashdmp. exe) ถูกเอาออก Intel® proset สำหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell * ได้เปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานนี้แล้ว เปลี่ยนสคริปต์และกระบวนการทั้งหมดของคุณเพื่อใช้ Intel® proset สำหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell * Windows * ๘.๑และ Windows Server * ๒๐๑๒ R2 เป็นระบบปฏิบัติการสุดท้ายเพื่อสนับสนุนยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Intel PROSet

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Intel PROSet สำหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell

ภาพรวม

แอพพลิเคชั่นบรรทัดคำสั่งอยู่ในแพคเกจการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

SetupBD. exe, ยูทิลิตี้การติดตั้งไดรเวอร์ฐานช่วยให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐานจากบรรทัดคำสั่ง Windows *

คุณสามารถใช้งานการตั้งค่าของ DxSetup ติดตั้งไดรเวอร์และส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากบรรทัดคำสั่ง Windows * รวมถึง:

 • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับตัวจัดการอุปกรณ์ Windows *
 • Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)

 

หมาย เหตุอย่าใช้ SetupBD. exe ในการอัปเดตไดรเวอร์เมื่อซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless หรือ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) มีการติดตั้ง คุณจะได้พบกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด มีการติดตั้งบริการของ Intel เมื่อ Intel® PROSet, proset เครือข่ายขั้นสูงหรือ Intel ANS ได้รับการติดตั้งให้ใช้การตั้งค่าของ dx
Windows XP * x64 และ Windows Server ๒๐๐๓ * x64 ไม่รองสนับสนุนการติดตั้งไดรเวอร์แบบอัตโนมัติ
คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่มีการตั้งค่าของ DxSetup msiexec.exe เราขอแนะนำให้ DxSetup .exe ตรวจพบภาษาของระบบค้นหาไฟล์การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและนำไปใช้กับแพคเกจ MSI ไฟล์แปลงแปลคำแนะนำการติดตั้งไปเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่เป็นที่นิยม

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Windows®10
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Windows * 7

 

การติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

SetupBD. exe สนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้

หมาย เหตุคุณต้องมีช่องว่างระหว่างสวิตช์
อ็อพ ชันคำ อธิบาย
/sติดตั้งแบบเงียบโดยไม่มีการรีบูต
/rForce reboot (ต้องใช้กับสวิตช์/s)
/nrไม่มีการรีบูต (ต้องใช้กับสวิตช์/s —สวิตช์จะถูกละเว้นหากอยู่ในสวิตช์/r)

ตัว อย่าง เช่น

อ็อพ ชันคำ อธิบาย
SetupBDติดตั้งและ/หรืออัพเดตไดรเวอร์และแสดง GUI
SetupBD/sติดตั้งและ/หรืออัปเดตไดรเวอร์ในตอนเงียบๆ
SetupBD/s/rติดตั้งและ/หรืออัปเดตไดรเวอร์ในใจและบังคับให้รีบูต
SetupBD/s/r/nrติดตั้งและ/หรืออัปเดตไดรเวอร์ในขณะใช้งานจริงและบังคับให้รีบูตเครื่อง (/nr จะถูกละเว้น)

ข้อมูลอื่นๆ

 • หากคุณถอนการติดตั้งไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์จากตัวจัดการอุปกรณ์ Windows * คุณต้องรีบูตระหว่างการใช้งาน SetupBD เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่
 • สำหรับไดรเวอร์ที่ติดตั้งบนระบบด้วยชิปเซ็ต Intel®๕๐๐๐ซีรี่ส์สวิตช์/s (การติดตั้งแบบเงียบ) บังคับให้รีบูตระบบโดยไม่มีสวิตช์/r หากคุณไม่ต้องการให้ระบบรีบูตให้ใช้สวิตช์/nr
 • คุณต้องรีบูตเครื่องหลังจากการติดตั้งไดรเวอร์สำหรับ Intel® I/O Acceleration Technology ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • คุณสามารถใช้สวิตช์/rและ/nrได้เฉพาะกับการติดตั้งแบบเงียบเท่านั้นเช่น: ด้วยตัวเลือก/s

 

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับตัวจัดการอุปกรณ์ Windows และการติดตั้งบริการเครือข่ายขั้นสูง

ดูวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับตัวจัดการอุปกรณ์ Windows จากบรรทัดคำสั่ง

 

หมาย เหตุคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่มีการตั้งค่าของ DxSetup msiexec.exe เราขอแนะนำให้ DxSetup .exe ตรวจพบภาษาของระบบค้นหาไฟล์การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและนำไปใช้กับแพคเกจ MSI ไฟล์แปลงแปลคำแนะนำการติดตั้งไปเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ

โดยใช้ยูทิลิตี้ DxSetup. exe

ทำให้ DxSetup .exe เป็นยูทิลิตี้การติดตั้งที่ใช้สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ตรวจพบภาษาของระบบค้นหาไฟล์การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในโฟลเดอร์เดียวกันและเปิด PROSETDX. msi ในภาษาที่เฉพาะเจาะจงของระบบปฏิบัติการ ไฟล์แปลงแปลคำแนะนำการติดตั้งไปเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ

นอกจากนี้ DxSetup .exe ยังใช้ตัวเลือกการติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งและนำไปใช้กับการติดตั้งบรรทัดคำสั่ง PROSETDX. msi

 

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง DxSetup. exe

เปลี่ยนคำ อธิบาย
q [r | n]

ตัวเลือกติดตั้งแบบเงียบ

r ลด GUI ติดตั้ง
n ติดตั้งแบบเงียบ

/l [i | w | e | a]ตัวเลือกแฟ้มบันทึก

ฉัน บันทึกข้อความสถานะ
คำเตือนที่ไม่ร้ายแรงเกี่ยวกับการล็อกw
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดe log
บันทึกการ เริ่มต้นของการกระทำทั้งหมด

คุณสมบัติสาธารณะของ DxSetup exe

คุณสมบัติคำ นิยาม
Bd

0: ยกเลิกการเลือก/ไม่ได้ดำเนินการ SetupBD

1: ดำเนินการ SetupBD เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ (ตั้งค่าเริ่มต้น)

หมาย เหตุตั้งค่าให้ BD เป็น0หากไดรเวอร์พื้นฐานได้รับการติดตั้งก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานการตั้งค่า dx
Ans

0: ยกเลิกเลือก/ซ่อนคำตอบ

1: เลือก ANS (ตั้งค่าเริ่มต้น)

DMIX

0: ยกเลิกการเลือก/ซ่อนคุณสมบัติ Intel PROSet

1: เลือกคุณสมบัติ PROSet ของ Intel (ตั้งค่าเริ่มต้น)

FCoE

0: ยกเลิกการเลือก/ไม่ได้ติดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (DCB)/ไฟเบอร์แชนแนลผ่าน Ethernet (FCoE) (ค่าเริ่มต้น)

1: เลือกติดตั้งศูนย์ข้อมูล (DCB)/ไฟเบอร์แชนแนลผ่าน Ethernet (FCoE) คุณสมบัติ

Snmp

0: ยกเลิกการเลือก/อย่าติดตั้งเอเจนต์ SNMP (การตั้งค่าเริ่มต้น)

1: เลือก/ติดตั้งเอเจนต์ SNMP

หมาย เหตุหากคุณระบุพาธสำหรับไฟล์บันทึกเส้นทางต้องมีอยู่ หากคุณไม่ได้ระบุเส้นทางแบบสมบูรณ์บันทึกการติดตั้งจะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีปัจจุบัน
ตั้งค่าคุณสมบัติ ANS ให้เป็น ANS = 1 หากมีการตั้งค่า DMIX = 1 หาก DMIX = 0 และ ANS = 1 คำตอบ = 1 จะถูกละเว้นและมีเพียงไดรเวอร์ฐานเท่านั้นที่จะได้รับการติดตั้ง
คุณสมบัติสาธารณะกำลังตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก อักขระทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
ตัวอย่าง: การตั้งค่า DxSetup qn = 1
ช่องว่างใดๆใน ANS = 1 ทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้องและ ANS = 1 ไม่ใช่การตั้งค่าที่ถูกต้อง
FCoE คุณสมบัติจะถูกละเว้นหากไม่มีอะแดปเตอร์ที่สนับสนุน FCoE มีการติดตั้ง

ตัวอย่างบรรทัดคำสั่ง

คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางสำหรับระบบปฏิบัติการและรูปแบบ CD ที่แตกต่างกันและใช้ตัวอย่างบรรทัดคำสั่ง

ต่อไปนี้จะเปิดตัวการติดตั้งโดยทั่วไปของ DxSetup exe จากซีดีหรือไดเรกทอรีดาวน์โหลด:

การตั้งค่า DxSetup qn/liew ติดตั้งเข้าสู่ระบบ
หมาย เหตุBD, ANS และ DMIX จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

วิธีการติดตั้งส่วนประกอบแต่ยกเลิกการทำเครื่องหมายคำว่าตั้งค่า ANS = 0 ในบรรทัดคำสั่ง:

การตั้งค่า DxSetup qn = 0/liew ติดตั้งเข้าสู่ระบบ

 

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง msiexec.exe

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง msiexec.exe ให้ดูที่ไลบรารีเครือข่ายสำหรับนักพัฒนาของ Microsoft * (MSDN)

หมาย เหตุ
 • ไม่ใช่ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งทั้งหมดที่ Microsoft ให้กับ msiexec.exe ได้รับการทดสอบหรือจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง Intel® PROSet
 • Msiexec.exe ยังมีการตั้งค่าระดับข้อผิดพลาดในการส่งคืนที่สอดคล้องกับรหัสข้อผิดพลาดของระบบ:ไลบรารี MSDN
 • Intel® PROSet สามารถติดตั้งได้ด้วยการตั้งค่าของ DxSetup msiexec.exe Intel แนะนำให้ใช้การตั้งค่าของ DxSetup exe สามารถค้นหาไฟล์การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและนำไปใช้กับแพคเกจ MSI ได้ ไฟล์แปลงแปลคำแนะนำการติดตั้งไปเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

ดูวิธีการติดตั้ง Intel® PROSet โดยใช้ PROSETDX. msi และ msiexec.exe จากบรรทัดคำสั่ง

บริการ windows Installer ได้รับการติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นใน Windows ๒๐๐๐ *, Windows XP * ๓๒-บิตและ Windows XP ๖๔บิต msiexec.exe อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ System32 เมื่อ System32 ไม่อยู่ในเส้นทางปัจจุบันจะมีการระบุเส้นทางแบบเต็มไปยัง msiexec.exe ในบรรทัดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น:

C:\WINNT\System32\msiexec.exe/i PROSETDX. log/qn/liew การติดตั้ง

 

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง msiexec.exe ที่ใช้บ่อยที่สุด

เปลี่ยนคำ อธิบาย
/i

ติด ตั้ง

/xถอน
q [r | n]

ตัวเลือกการติดตั้งแบบเงียบ

r ลด GUI ติดตั้ง
n ติดตั้งแบบเงียบ

/l [i | w | e | a]

ตัวเลือกไฟล์บันทึก ฉันบันทึกข้อความสถานะ

w เข้าสู่ระบบคำเตือนที่ไม่ร้ายแรง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดe log
บันทึกการ เริ่มต้นของการกระทำทั้งหมด

แปลงคุณสมบัติที่ใช้ในการใช้แปลงไฟล์. mst ไปยังแพคเกจ MSI ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ภาษาจีนเปลี่ยนไปใช้แพคเกจ MSI ดังนั้นตัวติดตั้งจะแสดงสายอักขระภาษาจีนระหว่างการติดตั้ง:
แปลง = 2052

 

ไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งการติดตั้ง/อัพเกรดแบบเงียบ

ต่อไปนี้จะเปิดใช้งานการติดตั้ง PROSETDX. msi โดยทั่วไป

/i /qn /liew install.log

ไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งแบบเงียบและไม่มีการถอนการติดตั้ง

ต่อไปนี้ uninstalls ส่วนประกอบทั้งหมดของ Intel PROSet คุณสามารถใช้ได้เมื่อเส้นทางไปยัง PROSETDX. msi จะพร้อมใช้งาน

/x /qn /liew uninstall.log

ต่อไปนี้ uninstalls ส่วนประกอบทั้งหมดของ Intel PROSet คุณสามารถใช้ได้เมื่อเส้นทางไปยัง PROSETDX. msi ไม่พร้อมใช้งานแต่เป็นที่รู้จักรหัสผลิตภัณฑ์ของแพคเกจ MSI

/x /qn /liew uninstall.log

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่รองรับโดย PROSETDX. msi

PROSETDX. msi ให้คุณสมบัติสาธารณะที่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง Intel® PROSet การติดตั้งจากบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถปิดใช้งานและซ่อนคุณสมบัติบางอย่างใน PROSETDX. msi หรือบังคับให้คุณสมบัติบางอย่างที่จะเลือก/แสดง ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งนี้ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งส่วนประกอบ/คุณสมบัติที่แตกต่างกันใน Intel® PROSet

คุณสมบัติสาธารณะที่จัดมาให้โดย PROSETDX. msi:

คุณสมบัติคำ นิยาม
Bd

0: ยกเลิกการเลือก/ไม่ได้ดำเนินการ SetupBD

1: ดำเนินการ SetupBD เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

หมาย เหตุการตั้งค่าเริ่มต้นคือ1และติดตั้งอยู่เสมอตามค่าเริ่มต้นในรุ่นนี้ BD เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น0หากไดรเวอร์พื้นฐานได้รับการติดตั้งก่อนเรียกใช้งาน PROSETDX. msi
Ans0: ยกเลิกการเลือก/ซ่อนคำตอบ

1: เลือกคำตอบ

หมาย เหตุการตั้งค่าเริ่มต้นคือ1และติดตั้งอยู่เสมอตามค่าเริ่มต้นในรุ่นนี้
DMIX

0: ยกเลิกการเลือก/ซ่อนคุณสมบัติ Intel PROSet

1: เลือกคุณสมบัติ Intel PROSet

หมาย เหตุการตั้งค่าเริ่มต้นคือ1และติดตั้งอยู่เสมอตามค่าเริ่มต้นในรุ่นนี้
FCoE

0: ยกเลิกการเลือก/ไม่ได้ติดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (DCB)/ไฟเบอร์แชนแนลผ่าน Ethernet (FCoE)

1: เลือกการติดตั้งการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล (DCB)/ไฟเบอร์แชนแนลผ่าน Ethernet (FCoE)

หมาย เหตุการตั้งค่าเริ่มต้นคือ0และไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นในรุ่นนี้
Snmp

0: ยกเลิกการเลือก/ไม่ได้ติดตั้งเอเจนต์ SNMP

1: เลือก/ติดตั้งเอเจนต์ SNMP

หมาย เหตุการตั้งค่าเริ่มต้นคือ0และไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นในรุ่นนี้
หมาย เหตุหากคุณระบุพาธสำหรับไฟล์บันทึกเส้นทางต้องมีอยู่ หากคุณไม่ได้ระบุเส้นทางแบบสมบูรณ์บันทึกการติดตั้งจะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีปัจจุบัน
คุณสมบัติ ANS ควรถูกตั้งค่าเป็นคำตอบ = 1 หากมีการตั้งค่า DMIX = 1 หาก DMIX = 0 และ ANS = 1 คำว่า ANS = 1 ถูกละเว้นและมีการติดตั้งเฉพาะไดรเวอร์พื้นฐานเท่านั้น

คุณสมบัติสาธารณะกำลังตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก อักขระทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร ตัวอย่างเช่น:

msiexec.exe /i PROSETDX.msi /qn ANS=1

ช่องว่างใดๆใน ANS = 1 ทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้อง ans = 1 ไม่ใช่การตั้งค่าที่ถูกต้อง

FCoE คุณสมบัติจะถูกละเว้นหากไม่มีอะแดปเตอร์ที่สนับสนุน FCoE มีการติดตั้ง

ตัวอย่างการติดตั้งบรรทัดคำสั่ง

สมมติว่า C:\WINNT\System32 อยู่ในโฟลเดอร์ System32 และ PROSETDX. msi อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ D:\Apps\PROSETDX\Win32 คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางสำหรับระบบปฏิบัติการและรูปแบบ CD ที่แตกต่างกันได้และใช้ตัวอย่างบรรทัดคำสั่ง

 • วิธีการติดตั้ง Intel PROSet เงียบๆบน Windows XP:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • วิธีการติดตั้ง Intel PROSet ใน Windows Server ๒๐๐๓สำหรับ Intel® Itanium®ระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win64\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • วิธีการติดตั้งส่วนประกอบแต่ยกเลิกการทำงานคำตอบ:

  ตั้งค่า ANS = 0 ในบรรทัดคำสั่งตัวอย่างเช่น:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn ANS=0 /liew install.log
 • วิธีการใช้ไฟล์การแปลง MSI โดยใช้ msiexec.exe:

  ตั้งค่าการแปลงสกุลเงิน = ชื่อไฟล์ mst ในบรรทัดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn TRANSFORMS=2052.mst /liew install.log
หมาย เหตุใช้ DxSetup. exe เพื่อติดตั้ง Intel PROSet สามารถค้นหาไฟล์การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและนำไปใช้กับแพคเกจ MSI ได้

ตัวอย่างการถอนการติดตั้งบรรทัดคำสั่ง

หมาย เหตุอย่าใช้ตัวเลือก ANS หรือ FCoE เมื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet จากบรรทัดคำสั่ง

รับเส้นทางของ PROSETDX. msi ในระบบภายในเครื่องหรือเส้นทางของภาพอื่นๆเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet ใช้ msiexec.exe เพื่อถอนการติดตั้ง Intel PROSet

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าโฟลเดอร์ระบบคือ C:\Windows\System และ PROSETDX คือ .msi อยู่ใน d:\\pn และจากนั้นบรรทัดคำสั่งคือ:

C:\Windows\System\msiexec.exe /x d:\unattend\ PROSETDX.msi /qn /liew uninst.log

การติดตั้งหรือซ่อมแซมบรรทัดคำสั่ง

หากคุณต้องการซ่อมแซมการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet ให้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันและติดตั้งใหม่ ดูตัวอย่างการถอนการติดตั้งและการติดตั้งที่ให้มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet