เวลาที่ดีที่สุดในการเรียกใช้ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005761

21/09/2017

หากคุณมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เรียกใช้ ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel® การกระทำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบปฏิบัติการจะจดจำส่วนประกอบชิปเซ็ต สิ่งสำคัญคือต้องเรียกใช้ยูทิลิตี้ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์หรือเซอร์วิสแพ็คอื่นๆ

 
หมาย เหตุไม่จำเป็นต้องมียูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®และไม่พร้อมใช้งานบนระบบที่ใช้ Windows NT * ๔.๐รุ่นใดก็ได้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยสนับสนุน & Intel® Driver
ฉันจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่
ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®ทำอะไร