คู่มือผู้ใช้ Bluetooth®สำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005743

18/10/2017

ผลิตภัณฑ์ Intel® Edison Bluetooth®คู่มือผู้ใช้ (PDF) icon

เอกสารนี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ® Bluetooth บนแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison เครื่องอ่านควรมีความรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux * และ Bluetooth®การเชื่อมต่อ

ชื่อไฟล์: edisonbluetooth_331704-007
ขนาด: ๓.๖๕ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 007

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*