ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้ง INF เมื่อใช้ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005709

20/12/2017

สิ่งที่ฉันเห็น

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง INF การ ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจอแสดงผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะติดตั้งบนระบบ

วิธีการแก้ไข

ตัวติดตั้ง INF จะแสดงหน้าจอการ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®ตรวจพบว่าไม่มีความจำเป็น ชื่อผลิตภัณฑ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ในไฟล์ INF อยู่แล้ว