โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GAV

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005692

30/09/2019

Intel® Desktop Board D915GAV สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่จัดอันดับสามารถมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๓๙๑หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
531๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
519J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๒๔๔หรือมากกว่า
515J๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๒๔๔หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๒๔๔หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๕หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D351๓.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๖๙หรือมากกว่า
315๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๗๕หรือมากกว่า
310๒.๑๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๗๕หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่างไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด