โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D946GZIS

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005689

07/04/2020

Intel® Desktop Board D946GZIS สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E6700๒.๖๖ GHz4 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E6600๒.๔๐ GHz4 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E6420๒.๑๓ GHz4 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E6400๒.๑๓ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E6320๑.๘๖ GHz4 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E6300๑.๘๖ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E4700๒.๖๐ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E4600๒.๔๐ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E4500๒.๒๐ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E4400๒.๐๐ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E4300๑.๘๐ GHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า

 


โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
 

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E2220๒.๔๐ GHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E2200๒.๒๐ GHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E2180๒.๐๐ GHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า

 


โปรเซสเซอร์ Intel® celeron®
 

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E1600๒.๔๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E1500๒.๒๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E1400 (แบบสองคอร์)๒.๐๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
E1200 (แบบสองคอร์)๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
430๑.๘๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
420๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๙๖๐ (sSpec SL9K7 เท่านั้น)๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB0023หรือมากกว่า
๙๕๐
(เฉพาะ SL95V sSpec เท่านั้น)
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB0023หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB0023หรือมากกว่า
๙๔๐
(เฉพาะ SL95W sSpec เท่านั้น)
๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB0023หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๗๑หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB0023หรือมากกว่า
๙๒๕ (sSpec SL9D9 เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz4 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB0023หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB0023หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB0023หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB0023หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB0023หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
๕๕๐ (sSpec SL7PZ เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๔๐หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
360๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB0023หรือมากกว่า
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB0023หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
350๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0023หรือมากกว่า
๓๓๐ (sSpec SL7ST เท่านั้น)๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๔๐หรือมากกว่า

 

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ มีการพิมพ์สตริงอักขระห้าตัว (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากของโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

ข้อ ควร ระวัง
โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด