หน่วยความจําระบบของบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41RQ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005685

29/06/2021

คุณสมบัติหน่วยความจําระบบ
บอร์ดมีซ็อกเก็ต DIMM สองซ็อกเก็ตและสนับสนุนคุณสมบัติหน่วยความจําดังต่อไปนี้:

  • 1.8V DDR2 SDRAM DIMM ที่มีหน้าสัมผัสที่เคลือบด้วยทอง พร้อมกับตัวเลือกในการยกระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อรองรับ DDR2 SDRAM DIMM ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • รองรับโหมด Interleaved แบบ Dual Channel
  • DIMM แบบด้านเดียวหรือด้านเดียวแบบ Unbuffered ที่มีข้อจํากัดดังต่อไปนี้: ไม่รองรับ DIMM แบบสองหน้ากับองค์กร x16
  • หน่วยความจําระบบรวมทั้งหมดสูงสุด 8 GB
  • หน่วยความจําระบบรวมขั้นต่าสุด 512 MB
  • DIMM ที่ไม่ใช่ ECC
  • การตรวจจับตัวตนแบบอนุกรม
  • DDR2 667 MHz หรือ DDR2 800 MHz SDRAM DIMM
  • DDR2 667 MHz DIMM พร้อมการจับเวลา SPD เพียง 5-5-5 (tCL-tRCD-tRP)
  • DDR2 800 MHz DIMM พร้อมการจับเวลา SPD เพียง 5-5-5 หรือ 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)

การกําหนดค่า DIMM ที่รองรับ

ประเภท DIMMเทคโนโลยี SDRAMDIMM ที่เล็กที่สุดที่สามารถใช้งานได้ (DIMM ด้านเดียว x16 หนึ่งตัว)DIMM ที่สามารถใช้งานได้ที่ใหญ่ที่สุด (X8 Double-sided DIMM หนึ่งตัว)ความจุสูงสุดที่มี DIMM สองหน้า x8 ที่เหมือนกัน 2 ตัว
DDR2 667512 Mbitขนาด 256 MBขนาด 4 GBขนาด 8 GB
DDR2 800512 Mbitขนาด 256 MBขนาด 4 GBขนาด 8 GB

 

หน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบ

Computer Memory Test Labs* (CMTL) ทดสอบหน่วยความจําของบริษัทอื่นเพื่อความเข้ากันได้กับบอร์ด Intel ตามที่ผู้ผลิตหน่วยความจําร้องขอ

ตารางด้านล่างแสดงรายการชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบในระหว่างการพัฒนา หมายเลขชิ้นส่วนเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ซัพพลายเออร์โมดูล / หมายเลขชิ้นส่วนโมดูลขนาดโมดูลความเร็วโมดูล (MHz)CL-tRCD-tRP ความหน่วงECC หรือ Non-ECCองค์กร DIMMรหัสวันที่ของโมดูลหมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้ / Comp
Adata* M2GVD6G3H31P0I1H53ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่ไม่มีข้อความ
Adata M2OAD6G3H3160I1O53ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่ไม่มีข้อความ
Adata M20EL6F3G3160A1A1A0Zราคา 256M8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่ELPIDA* E2508AB-GE-E
AT* AET760UD00-25DC08Xขนาด 1GB8005-5-5Non-ECCSS x 8720AEAEON* AET03R250 C
512M 512M 78.91G92.9K5ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8ไม่5708JQJS7- AM4B5708 5508JQS7
178.01GA0.9K5ขนาด 1GB8005-5-5Non-ECCSS x 8749577777777777777
178.91G91.9K5ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่5777222555555
2012-12-2013ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8711ไม่มีข้อความ
2019-02-2016ขนาด 1GB6675-5-5Non-ECCSS x 87095778MIJS7I-0709F 5B5708 5B5708 5508MIJS7S-0709F
512SGC AU512H800C5KBGCราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่5777733555557777
512SGC AU512H800C5KBGCราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่5778HEWS8S81 5558 5B5708HEWS8
512SGC AU512H800C5KBGCราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 87045778AIJS8IS0703F 5B5708 5B5708AIJS8
178.01G90.9K5ขนาด 1GB6675-5-5Non-ECCSS x 8ไม่57777555557CQJS71
APOGES* AU51082-667P000CL5ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8714APOGES 51082B-3B
ELPIDA EB51UD8ใน 999-6A-Eราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8720ELPIDA E5108ต่ิอBG-6 E-E
PC* PC5300U-50550 3-6030701 ของแท้ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8706VT KT1286675413
Infineon* HYS64T64000HU-3S-Aราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8801Infineon HYB181512 800AF3S
Infineon HYS64T32001HU-2.5-Aราคา 256M8006-6-6Non-ECCSS x 8ไม่Infineon HYB18T256 800AF25
KINGMAX* DC28F-A8KB5ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่KINGMAX 2018
1G/1Gขนาด 1GB6675-5-5Non-ECCSS x 871871SG11D9HNL
5/512ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8ไม่ราฟร์ต D6408TEBGGL3U
5/512ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 87185108AHBG-8 E-E
5/512ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8710NANรุ่น* NT5TU64M8BE-25C
NANรุ่น NT512T64U88B0BY-25Cราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8550NANรุ่น NT5TU64M8BE-25C
NANรุ่น NT512T64U88B0BY-25Dราคา 512MB8006-6-6Non-ECCSS x 8723NANรุ่น NT5TU64M8BE-25D
NANรุ่น NT512T64U88B0BY-3Cราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8550NANรุ่น NT5TU64M8BE-3C
Qiสนับสนุน* HYS64T6400EU-25F-B2ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8715Qiชอธยา HYB18T512800B2F25F
Qiชอธยา HYS64T6400HU-2.5-Bราคา 512MB8006-6-6Non-ECCSS x 8647Qiชอธยา HYB18T512
ศูนย์รวม* RML1650EG38D6W-667ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8ไม่ELPIDA E5108AGBG-6 E-E
SAMSUNG* M378T6553EZS-CE7ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8726SAMSUNG K4T51083QS
SIS* SLX264M8-JGEราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่SIS DDRII6408-GE 7506
SIS SLX264M8-JGE-3ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่SIS DDRII6408-8S-7212
SIS SLX264M8-J61-2ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8ไม่SIS DDRII6408-6S-7124
ทีม* TVDD512M667ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8709ทีม T2D648PT-6
Transcend* 512MB DDR2 667ราคา 512MB6675-5-5Non-ECCSS x 8727ELPIDA E5108AG-6 E
V-DATA* M2GVD6G3H3160I1H53ราคา 512MB8005-5-5Non-ECCSS x 8ไม่V-DATA VD29608A8A-25EG