ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005664

17/07/2017

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บอร์ด Intel® Edison (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณลักษณะสิทธิประโยชน์และข้อมูลจำเพาะระดับสูงสำหรับบอร์ด Intel® Edison

ขนาดไฟล์: ๙๔๑ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*