การแก้ปัญหาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ Boot สำหรับ Intel® Desktop Boards

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005660

17/09/2020

เลือกหัวข้อด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณอย่างใกล้ชิดที่สุด

ระบบไม่ได้เริ่มทำงานในการผสานรวมครั้งแรก–สาเหตุทั่วไป

ระบบไม่ได้เริ่มทำงานในการผสานรวมครั้งแรก–สาเหตุที่พบบ่อยน้อยลง

ระบบที่ใช้ในการบูตและตอนนี้ไม่

ปัญหาการบูตอื่นๆ