ระบุเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi และอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005655

25/08/2021

คุณอาจจําเป็นต้องระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ปัจจุบันของคุณก่อนที่จะอัปเดตไดรเวอร์ระบบไร้สาย โดยทําตามหนึ่งในสองตัวเลือกด้านล่าง

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ทางเลือกที่หนึ่ง (แนะนํา): การระบุการตรวจจับอัตโนมัติ

ระบุและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

Intel DSAระบุอะแดปเตอร์ของคุณ และอัปเดตไดรเวอร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากจําเป็น
Identifies your adapter

ทางเลือกที่สอง: การระบุด้วยตนเอง

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณและทําตามขั้นตอนในการระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และไดรเวอร์ของคุณ

หมาย เหตุสําหรับเวอร์ชันไดรเวอร์ของ Bluetooth โปรดดู ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และ เวอร์ชันไดรเวอร์ Bluetooth® ของคุณ
 1. หาแถบงานที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อปของคุณ
 2. เลือก wireless icon ไอคอน ไร้สาย
 3. เลือกการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
  User-added image
 4. เลือกWi-Fiทางด้านซ้ายหากยังไม่ได้เลือกไว้ แล้วเลือกคุณสมบัติฮาร์ดแวร์
  User-added image
 5. ผลิตภัณฑ์จะปรากฏอยู่ในฟิลด์ คําอธิบาย ตัวอย่าง: Intel® Wireless-AC 9560 160MHz
  เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ ตัว อย่าง เช่น: 21.90.0.9
 6. หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันปัจจุบันได้แล้วให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด
  ตัวอย่าง: มองหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ 9560โดยดู คําอธิบายโดยละเอียด ใน ลิงก์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด

 

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม win 8.1 icon ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. เลือกตัวจัดการอุปกรณ์
  User-added image
 3. คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายเพื่อขยายส่วน อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® จะปรากฏอยู่ในรายการ ตัวอย่าง: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
  click network adapters
 4. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ไร้สายและเลือกคุณสมบัติ
  User-added image
 5. คลิก โปรแกรม ควบคุม เพื่อดูเอกสารคุณสมบัติอะแดปเตอร์ไร้สาย
  หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์

  ตัวอย่างแผ่นคุณสมบัติ:
  User-added image

หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันของไดรเวอร์ปัจจุบันได้แล้วให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม Win7 icon ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ และเลือก จัดการ
  User-added image
 3. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
  User-added image
 4. บนบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกอะแดปเตอร์เครือข่ายเพื่อขยายส่วน ดับเบิลคลิกที่อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ในรายการ ตัวอย่าง: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
  User-added image
 5. เลือกแท็บไดรเวอร์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์เวอร์ชั่นของไดรเวอร์
  User-added image

หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันของไดรเวอร์ปัจจุบันได้แล้วให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด

หากคุณยังคงมีปัญหาในการระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณหรือดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้อง โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับไดรเวอร์ไร้สาย
คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Intel® PROSet/Wireless Software และ Wi-Fi
ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Intel®