คู่มือผู้ใช้สำหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Intel® Matrix Storage Manager Intel® Matrix Storage Console และโปรแกรม Intel® Application Accelerator

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005639

24/08/2017

คู่มือผู้ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) (PDF)icon
เอกสารต่อไปนี้จะให้ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าและการกำหนดค่ารวมทั้งภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)


ขนาด: ๒.๒ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐


เวอร์ชั่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน คำแนะนำต่อไปนี้ถูกรวมไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นสำหรับระบบที่จะไม่ได้รับการอัปเดต

คู่มืออ้างอิง
คู่มือผู้ใช้ Intel® Matrix Storage Manager 8. xคู่มือผู้ใช้ Intel® Matrix Storage Manager 8. x (PDF) icon
ขนาด: ๑.๖๕ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐
เนื้อหาอ้างอิง Intel® Matrix Storage Consoleเนื้อหาอ้างอิง Intel® Matrix Storage Console (PDF)icon
ขนาด: ๑.๐๓ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐
คู่มือผู้ใช้โปรแกรม Intel® Application Acceleratorคู่มือผู้ใช้โปรแกรม Intel® Application Accelerator (PDF)icon
ขนาด: ๑.๔๕ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๔
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*