แพคเกจการสนับสนุนบอร์ด (BSP) คู่มือผู้ใช้สำหรับแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005616

11/10/2017

คู่มือผู้ใช้ BSP (PDF)icon

เอกสารนี้มีไว้สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และระบบที่กำลังสร้างและปรับแต่งภาพ, เมล็ดและการ Sdk แบบดั้งเดิมสำหรับแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison

เวอร์ชัน Precompiled ของ BSP มีอยู่ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ผู้ใช้ที่จะไม่ปรับเปลี่ยนรูปภาพเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องอ่านเอกสารฉบับนี้

ชื่อไฟล์: edison-bsp_ug_331188-006. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๗๘ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 006

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*