การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®ขั้นสูง

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000005585

19/10/2020

เข้าถึงและกำหนดค่าการตั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเครือข่ายไร้สายของคุณ

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

วิธีเข้าถึงการตั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้นสูงใน Windows®10
 1. คลิกขวาที่ปุ่มเริ่มที่มุมซ้ายล่าง
 2. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 3. คลิกเครื่องหมาย>เพื่อขยายรายการของอะแดปเตอร์เครือข่าย
 4. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ไร้สายแล้วคลิกคุณสมบัติ
 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งค่าขั้นสูง
วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้นสูงใน Windows 8 */8.1 *
 1. เลือก การตั้งค่า > ทางลัด ≫ ข้อมูลพีซี(หรือคุณยังสามารถคลิกขวาที่ไอคอน Start ที่มุมล่างซ้ายได้อีกด้วย)
 2. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ (ที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ)
 3. คลิกเครื่องหมาย>เพื่อขยายรายการของอะแดปเตอร์เครือข่าย
 4. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ไร้สายแล้วคลิกคุณสมบัติ
 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งค่าขั้นสูง
วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้นสูงใน Windows 7 *
 1. คลิกขวาที่ไอคอนMy Computerบนเดสก์ท็อปหรือจากเมนูเริ่ม
 2. คลิกจัดการ
 3. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 4. คลิกเครื่องหมาย+เพื่อขยายรายการของอะแดปเตอร์เครือข่าย
 5. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ไร้สายแล้วคลิกคุณสมบัติ
 6. คลิกแท็บ ขั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

Screenshot of the right-click context menu

Screenshot of the Intel® Centrino® advanced-n 6250 AGN Properties

การตั้งค่าอะแดปเตอร์ wi-fi ขั้นสูง

หมาย เหตุคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับชนิดของอะแดปเตอร์ไร้สายเวอร์ชั่นของไดรเวอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้
โหมดไร้สาย 802.11 a/b/g หรือโหมดไร้สาย

ช่วยให้คุณเลือกว่าอะแดปเตอร์ทำงานในแถบ 802.11 b, 802.11 g และ 802.11 a หรือไม่

 • 802.11 a เท่านั้น: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11 a เท่านั้น
 • 802.11 b เท่านั้น: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับเครือข่าย 802.11 b เท่านั้น
 • 802.11 g เท่านั้น: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11 g เท่านั้น
 • 802.11 a และ 802.11 g: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11 a และ 802.11 g เท่านั้น
 • 802.11 b และ 802.11 g: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11 b และ 802.11 g เท่านั้น
 • 802.11 a, 802.11 b และ 802.11 g (ค่าเริ่มต้น): เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.11 a, 802.11 b, หรือ 802.11 g
หมาย เหตุหากต้องการเปิดใช้งาน 802.11 n/ac ให้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดไร้สาย เลือกโหมด HT สำหรับ 802.11 n, หรือโหมด VHT สำหรับ 802.11 ac ภายใต้โหมด HT
โหมดไร้สาย 802.11 n/ac/ax หรือโหมด HT

การตั้งค่าช่วยให้คุณเลือกโหมดอัตราการรับส่งสูง 802.11 n (โหมด HT), โหมดอัตราการรับส่งข้อมูล 802.11 ac ที่สูงมาก (โหมด VHT), 802.11 ax หรือปิดใช้งานโหมด 802.11 n/ac/ax ค่าเริ่มต้นอาจจะ 802.11 ac หรือ 802.11 ax ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่คุณมี

 • ปิด
 • โหมด HT หรือ 802.11 n: เปิดใช้งานอัตราข้อมูล 802.11 n
 • โหมด Vht หรือ 802.11 ac: เปิดใช้งานอัตราข้อมูล 802.11 ac
 • 802.11 ax: เปิดใช้งานอัตราข้อมูล 802.11 ax
โหมด 802.11 n (สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับรุ่นเก่าเท่านั้น)

มาตรฐาน 802.11 n เพิ่มเอาต์พุตแบบหลายอินพุต (MIMO) MIMO จะเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน ใช้การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรองรับโหมดอัตรารับส่งสูง (MIMO-802.11 n)

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
หมาย เหตุ

การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะกับอะแดปเตอร์เท่านั้น:

 • ลิงค์ Intel® WiMAX/WiFi ๕๓๕๐
 • ลิงค์ Intel® WiMAX/WiFi ๕๑๕๐
 • Intel® WiFi Link ๕๓๐๐
 • Intel® WiFi Link ๕๑๐๐
 • ลิงก์ Wi-fi®ไร้สาย Intel 4965AGN
สำหรับอะแดปเตอร์รุ่นใหม่กว่านี้ โหมด HT หรือโหมดไร้สาย 802.11 n/acแทนที่การตั้งค่านี้

เพื่อให้ได้อัตราการถ่ายโอนที่มากกว่า๕๔ Mbps บนการเชื่อมต่อ 802.11 n คุณต้องเลือกการรักษาความปลอดภัยแบบ WPA2 คุณสามารถเลือกไม่มีการรักษาความปลอดภัย (ไม่มี) เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับโหมดที่มีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงเพื่อลดการใช้พลังงานหรือความขัดแย้งกับปัญหาวงการหรือความเข้ากันได้อื่นๆ

ความกว้างของช่องสัญญาณหรือความกว้างของช่องสัญญาณ 802.11 n (band 2.4/5GHz)

ใช้ความกว้างของช่องทางในการตั้งค่าความกว้างของช่องสัญญาณที่มีอัตราความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น): สำหรับ Band 5ghz การตั้งค่านี้ใช้ 20/40/80/160 MHz ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายหรือเราเตอร์
 • 20 MHz
ช่องสัญญาณเฉพาะกิจ๘๐๒.๑๑ b/g

ช่องสัญญาณเฉพาะกิจ๘๐๒.๑๑ b/g คือการเลือกวงดนตรีและช่องทางสำหรับเครือข่ายอุปกรณ์กับอุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องสัญญาณยกเว้นว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้ใช้งานช่องทางที่เป็นค่าเริ่มต้น

หากคุณต้องเปลี่ยนช่องให้เลือกช่องทางการทำงานที่อนุญาต:

 • 802.11 b/g (ค่าเริ่มต้น): เลือกเมื่อใช้ 802.11 b และ 802.11 g (๒.๔ GHz) ความถี่แบนด์วงเฉพาะกิจ
 • 802.11 a: เลือกเมื่อใช้ความถี่แบนด์ wi-fi 802.11 a (5 GHz) สำหรับ ad hoc
หมาย เหตุการตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้งานได้บน Windows®10
โหมด QoS เฉพาะกิจ

การควบคุมคุณภาพของบริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจจากจุดเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายท้องถิ่น Wi-fi (LAN) ตามการจำแนกประเภทของการเข้าชม มัลติมีเดีย Wi-fi * (WMM *) คือ QoS ที่ได้รับการรับรองจาก Wi-fi Alliance * (WMM) เมื่อเปิดใช้งาน WMM อะแดปเตอร์จะใช้ WMM เพื่อสนับสนุนการติดแท็กระดับความสำคัญและความสามารถในการจัดคิวสำหรับเครือข่าย Wi-fi

 • เปิดใช้งาน WMM
 • ปิดใช้งาน Wmm (ค่าเริ่มต้น)
หมาย เหตุการตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้งานได้บน Windows®10
ลักษณะการทำงานไม่ได้ถูกติดตั้งผ่านแพคเกจผู้ดูแลระบบเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมี:
 • Intel® PRO/Wireless การเชื่อมต่อเครือข่าย2915ABG
 • Intel® PRO/Wireless การเชื่อมต่อเครือข่าย2200BG
ARP การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ WoWLAN

ARP การถ่ายข้อมูลเป็นความสามารถของอะแดปเตอร์เครือข่ายในการตอบสนองต่อการร้องขอ ARP แบบ IPv4 โดยไม่ต้องปลุกคอมพิวเตอร์ หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์จะต้องรองรับ ARP โหลด

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
ช่องทางที่อ้วนไม่ได้

การตั้งค่าจะสื่อสารกับเครือข่ายโดยรอบที่อะแดปเตอร์ Wi-fi ไม่ได้รับความอดทนของช่อง๔๐ MHz ในแถบ๒.๔ GHz เมื่อปิดใช้งานอะแดปเตอร์จะไม่ส่งการแจ้งเตือนนี้

 • เปิด
 • ปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
การปิดกั้นสแกนทั่วโลก BG

โดยค่าเริ่มต้นแล้วอะแดปเตอร์ wi-fi จะทำการสแกนเป็นครั้งคราวสำหรับจุดเข้าใช้งานอื่นๆที่มีอยู่ (AP)
การปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญกับการขัดจังหวะโดยสรุปในการเชื่อมต่อเครือข่าย

 • เสมอ: จะไม่ทำการสแกนเป็นระยะๆสำหรับ APs อื่นๆที่มีอยู่
 • ไม่เคย (ค่าเริ่มต้น): จะทำการสแกนเป็นระยะๆสำหรับ APs อื่นๆที่มีอยู่
 • บน RSSI ที่ดี: จะทำการสแกนเป็นระยะๆสำหรับ APs ที่มีอยู่อื่นๆเมื่อความแรงของสัญญาณของ AP ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ
หมาย เหตุไม่แนะนำให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน
GTK rekeying สำหรับ WoWLAN

ใช้ Rekey สำหรับกลุ่มคีย์ขมับ (GTK) เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
โหมดประหยัดพลังงาน MIMOโหมดประหยัดพลังงาน MIMO หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโหมดประหยัดพลังงาน multiplexing (SMPS) ช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงานได้ด้วยการเก็บเสาอากาศไว้ในสถานะที่ไม่ได้ใช้งานได้รับ
 • AUTO SMPS (ค่าเริ่มต้น): ไคลเอนต์ตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าโหมด smps จะนำไปใช้ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
 • แบบไดนามิก SMPS: ไคลเอ็นต์จะทำให้มีเพียงหนึ่งเสาอากาศที่ใช้งานอยู่ จุดเข้าใช้งาน (AP) ต้องส่งคำขอให้ส่งแพคเก็ต (RTS) เพื่อกระตุ้นให้ไคลเอนต์ปลุกวิทยุ/เสาอากาศที่นอนหลับก่อนที่จะส่งแพคเก็ต MIMO
 • SMPS แบบคงที่: ไคลเอนต์ช่วยให้มีเพียงหนึ่งเสาอากาศที่ใช้งานอยู่และ AP ไม่สามารถส่งแพ็กเก็ต MIMO ไปยังไคลเอนต์ได้
 • ไม่มี SMPS: ลูกค้ามักจะทำให้เสาอากาศทั้งหมดใช้งานอยู่และ AP สามารถส่ง MIMO แพ็กเก็ตไปยังไคลเอนต์ได้
หมาย เหตุAPs ดั้งเดิมบางรุ่นอาจมีปัญหาด้านความเข้ากันได้กับการสนับสนุนโหมด SMPS และอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการเชื่อมโยงต่างๆเช่นอัตราการรับส่งข้อมูลต่ำ เปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็น ไม่ SMPS อาจช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหา
การป้องกันโหมดผสม

ใช้การป้องกันโหมดผสมเพื่อหลีกเลี่ยงการชนข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสม 802.11 b และ 802.11 g ใช้คำขอเพื่อส่ง/ยกเลิกการส่ง (RTS/CTS) ในสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าอาจไม่ได้ยินกัน ใช้ CTS กับตัวเองเพื่อให้ได้อัตราการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าอยู่ในระยะใกล้การได้ยิน

 • การเปิดใช้งานของตัวเอง CTS
 • เปิดใช้งาน RTS/CTS (ค่าเริ่มต้น)
หมาย เหตุการตั้งค่านี้ไม่ถูกต้องเมื่อเปิดใช้งานโหมด 802.11 n
การถ่ายโอนข้อมูล NS สำหรับ WoWLAN

NS ถ่ายเป็นความสามารถของอะแดปเตอร์เครือข่ายในการตอบสนองต่อการร้องขอการค้นพบเพื่อนบ้านที่มีโฆษณาเพื่อนบ้านโดยไม่ต้องปลุกคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์ต้องรองรับ NS ถ่ายข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
แพ็กเก็ต Coalescing

เปิดใช้งานการประหยัดพลังงานโดยลดจำนวนการขัดจังหวะที่ได้รับ คุณสมบัติที่ลดลงจะได้รับการขัดจังหวะด้วยการออกอากาศแบบสุ่มหรือแพคเก็ตแบบมัลติคาสต์

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
วงดนตรีที่ต้องในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์ที่แผ่กระจายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (เช่นเตาอบไมโครเวฟโทรศัพท์ไร้สายจุดเข้าใช้งานหรืออุปกรณ์ไคลเอนต์) เพื่อลดสัญญาณรบกวนคุณอาจต้องการใช้แบนด์5GHz กับแถบ 2.4 GHz หรือย้อนกลับ
 • ไม่มีการกำหนดลักษณะ (ค่าเริ่มต้น)
 • ต้องการแบนด์๒.๔ GHz
 • ต้องการแบนด์ 5 GHz
ก้าวร้าวของโรมมิ่ง

การตั้งค่านี้เปลี่ยนแปลงขีดจำกัดความแรงของสัญญาณที่อแด็ปเตอร์ WiFi เริ่มต้นการสแกนสำหรับผู้สมัครอื่น AP ค่าเริ่มต้นคือ ปานกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่หนึ่งตัวเลือกอาจจะทำงานได้ดีกว่าอีก คุณอาจลองใช้ค่าอื่นๆเพื่อดูว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณมากที่สุดได้อย่างไร อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้เปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น (ขนาดกลาง) หากไม่มีการปรับปรุงเป็นที่สังเกตกับค่าอื่นๆ

 • ต่ำสุด: อะแดปเตอร์ WiFi จะทริกเกอร์การสแกน a สำหรับผู้สมัครอีก AP เมื่อความแรงของสัญญาณกับ AP ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำมาก
 • ปานกลาง-ต่ำ 
 • ปานกลาง (ค่าเริ่มต้น): มูลค่าที่แนะนำ
 • ปานกลาง-สูง
 • สูงสุด: อะแดปเตอร์ WiFi จะทริกเกอร์การสแกน a สำหรับผู้สมัครอีก AP เมื่อความแรงของสัญญาณกับ AP ปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งที่ดี
สลีปเมื่อ WoWLAN ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การนอนหลับบน WoWLAN ยกเลิกการเชื่อมต่อคือความสามารถในการวางอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป/วางเมื่อ WoWLAN ถูกตัดการเชื่อมต่อ

 • เปิด
 • ปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
เพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลหรือเพิ่มปริมาณการรับส่ง

เพิ่มอัตราการส่งข้อมูลด้วยการเปิดใช้งานแพคเก็ตระเบิด
เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้และไคลเอนต์ (อะแดปเตอร์ wi-fi) มีบัฟเฟอร์ข้อมูลเพียงพอแล้วไคลเอนต์ก็สามารถจัดความครอบครองของอากาศทั่วไปได้ยาวนานเกินกว่าที่จะส่งข้อมูลไปยังจุดเข้าใช้งาน (AP)
ซึ่งช่วยปรับปรุงอัตราความเร็วในการอัปโหลดเท่านั้น (จากไคลเอ็นต์ไปจนถึง AP) และส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการวัดประสิทธิภาพขั้นต้นน้ำ

 • เปิด
 • ปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
หมาย เหตุในเครือข่าย Wi-fi เท่านั้นที่ลูกค้าสามารถส่งได้ในแต่ละครั้ง ดังนั้นอัตราการรับส่งข้อมูลสำหรับไคลเอนต์อื่นในเครือข่ายเดียวกันอาจได้รับผลกระทบทางลบเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้หมาย เหตุ:

กำลังส่งพลังงาน

การตั้งค่าที่ดีที่สุดคือการตั้งค่าพลังในการส่งมอบที่ระดับต่ำสุดที่เป็นไปได้ยังคงใช้งานได้กับคุณภาพการสื่อสาร การตั้งค่าช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในการทำงานในบริเวณที่มีขนาดหนาแน่น จะช่วยลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ หากคุณลดอำนาจในการส่งคุณจะลดความคุ้มครองของวิทยุ

 • ต่ำสุด: ตั้งค่าอะแดปเตอร์ให้เป็นพลังงานที่ส่งต่ำที่สุด เพิ่มจำนวนพื้นที่ครอบคลุมหรือปรับพื้นที่ให้ความคุ้มครอง คุณควรลดพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่การจราจรที่สูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการส่งข้อมูลโดยรวมและหลีกเลี่ยงความแออัดหรือสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ
 • ปานกลาง-ต่ำปานกลางหรือปานกลางสูง: ตั้งค่าตามความต้องการของแต่ละประเทศ
 • สูงสุด (ค่าเริ่มต้น): ตั้งค่าระดับการส่งของอะแดปเตอร์ให้มีค่าสูงสุด ใช้การตั้งค่านี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุที่จำกัดเพื่อประสิทธิภาพและช่วงสูงสุด
หมาย เหตุ

การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) หรือโหมดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)

การสนับสนุน U-APSD

U-APSD (หรือ wmm-ประหยัดพลังงานหรือ WMM-PS) เป็นความสามารถ Wi-fi ที่ช่วยประหยัดพลังงานในโหมดการจราจรที่ไวต่อความหน่วงที่ต่ำเช่น VoIP เราได้ระบุปัญหาการทำงานร่วมกัน (IOT) ที่มีจุดเข้าใช้งานบางอย่างที่ส่งผลให้อัตราความเร็ว RX ที่ลดลง

 • เปิด
 • ปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)

Screen shot of Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Properties

Wake on magic packet

หากเปิดใช้งานการตั้งค่าจะปลุกคอมพิวเตอร์จากสถานะสลีปเมื่อได้รับแพคเก็ต Magic จากคอมพิวเตอร์ที่ส่ง แพคเก็ตเมจิกมีที่อยู่ MAC ของคอมพิวเตอร์ปลายทางที่กำหนดไว้ เปิดใช้งานเปิดการปลุกบนแพคเก็ตเมจิก การปิดใช้งานจะปิดการปลุกบนแพคเก็ตเมจิก มันปิดใช้งานเฉพาะคุณสมบัติแพคเก็ตเมจิกไม่ได้ตื่นบน LAN แบบไร้สาย

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
ปลุกรูปแบบการจับคู่

ปลุกคอมพิวเตอร์ออกจากสถานะสลีปเมื่ออะแดปเตอร์ได้รับรูปแบบการปลุกเฉพาะ หน้าต่าง 7 *, Windows 8 * และ Windows®10สนับสนุนคุณสมบัติ โดยทั่วไปแล้วรูปแบบ:

 • Wake on การเชื่อมต่อ TCP ขาเข้าใหม่สำหรับ IPv4 และ IPv6 (TCP SYN IPv4 และ TCP SYN IPv6)
 • ปลุกบนแพคเก็ตการรับรองความถูกต้องใหม่ 802.1 x

ปิดการใช้งานเฉพาะคุณลักษณะการจับคู่รูปแบบไม่ได้ปลุกบน LAN แบบไร้สาย

 • เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
 • ปิด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการเชื่อมต่อ 802.11 ac
การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการเชื่อมต่อ 802.11 n
ภาพรวมของแพคเก็ตที่ได้รับความนิยม