คู่มือฮาร์ดแวร์สําหรับชุด Intel® Edison สําหรับ Arduino*

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005583

10/06/2022

คู่มือฮาร์ดแวร์ Intel® Edison Kit สําหรับ Arduino* (PDF) icon

เอกสารนี้อธิบายถึงอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ของชุด Intel® Edison สําหรับบอร์ดเสริม Arduino*

ชื่อไฟล์: edison-arduino-hardware-guide.pdf
ขนาด: 1.0 MB
วันที่: มีนาคม 2017
เวอร์ชัน : 008

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*