คู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับบอร์ดฝ่าวงล้อม Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005574

11/10/2017

คู่มือฮาร์ดแวร์บอร์ด Intel® Edison ที่ฝ่าวงล้อม (PDF) icon

เอกสารนี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ในชุดบอร์ดฝ่าวงล้อม Intel® Edison

ชื่อไฟล์: edisonbreakout_HG_331190006. pdf
ขนาดไฟล์: ๑,๐๕๗ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 006

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*