ข้อมูลการรับประกันสำหรับ Intel® Desktop Boards

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005570

29/01/2020

การหาข้อมูลการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ให้ดู หน้าข้อมูลการรับประกัน Intel® NUC

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel มอบการรับประกันภายใต้เงื่อนไขสามปีกับ Intel® Desktop Boards (BOX และ BLK SKU) ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

 • สองปี: Intel® Desktop Board DG41BI
 • หนึ่งปี: Light-augmentation Intel® Desktop Boards (LA SKU) รวมการรับประกันภายใต้เงื่อนไขหนึ่งปี
ดูการรับประกัน
ทั่วโลกระยะสามปี ไอคอน
ขนาด: 1,785 KB
วันที่: มกราคม 2015
ออสเตรเลียระยะสามปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 69 KB
วันที่: มกราคม 2015
ทั่วโลกระยะสองปี ไอคอน
ขนาด: 1,839 KB
วันที่: มกราคม 2015
ออสเตรเลียระยะสองปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 115 KB
วันที่: มกราคม 2015
ทั่วโลกระยะหนึ่งปี ไอคอน
ขนาด: 1,847 KB
วันที่: มกราคม 2015
ออสเตรเลียระยะหนึ่งปี (อังกฤษ) ไอคอน
ขนาด: 100 KB
วันที่: มกราคม 2015
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

การรับประกันระหว่างประเทศได้รับการแปลเป็นภาษา: อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เกาหลี รัสเซีย จีน และสเปน

ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิ

ถอดและเก็บส่วนประกอบที่ผู้ใช้ติดตั้งก่อนที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Intel Desktop Board ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

คำเตือน เราไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนส่วนประกอบที่ผู้ใช้ติดตั้งหรือรายการต่างๆ ที่ส่งไปยังศูนย์รับประกันของเรา

โปรแกรม Standard Warranty Replacement (SWR)

การขอเปลี่ยนสินค้าสำหรับเดสก์ท็อปบอร์ดต่อไปนี้จะดำเนินการผ่านทางโปรแกรม Standard Warranty Replacement (SWR) ของ Intel ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนพร้อมความเสียหายทางกายภาพ (ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุภายนอกต่อตัวผลิตภัณฑ์) ถูกส่งคืนตามที่ได้รับ โปรแกรม Advanced Warranty Replacement (AWR) ของ Intel จะไม่มีให้สำหรับบอร์ดเหล่านี้

 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DN2800MT
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2700MUD
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2700DC
 • บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D2550MUD2
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2550DC2
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2500HN
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2500CC
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D525MW
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D425KT
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41BI
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D510MO
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D410PT
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GSEJT
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCLF2
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCLF
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D201GLY2
 • บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D201GLY

ดูข้อมูลการรับประกันหนึ่งๆ บนแผ่น CD ของ Intel® Express Installer ที่จัดส่งไปพร้อมบอร์ดของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันระยะเวลาและเงื่อนไขของการรับประกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับประกัน
ตรวจสอบว่าบอร์ดของคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันหรือไม่