กระบวนการติดตั้งสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005564

19/10/2020

ประกาศสำคัญรุ่นเก่าและ DCH มีการวางไว้ในสถานะ End-Life (EOL) โดยเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นแพคเกจ21.50 เท่านั้นซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

บน Windows®10คุณจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ Wi-fi ไม่ใช่แพคเกจทั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เริ่มต้นด้วยรุ่นที่วางจำหน่าย๒๐.๑๒๐, แพคเกจการติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้นที่มีให้ในศูนย์ดาวน์โหลด

หมาย เหตุผู้ผลิตระบบของคุณอาจมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่สอดคล้องกับ Dch ไว้ในระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเฉพาะของ OEM คุณควรได้รับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่ตรงตามมาตรฐาน OEM ที่เฉพาะเจาะจงล่าสุดจากการสนับสนุนจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณอาจสูญเสียคุณสมบัติเฉพาะของ OEM หากคุณยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่สอดคล้องกับ DCH
การติดตั้งครั้งแรก
 1. ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 2. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายหลังจากที่คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้
 4. เลือก:
  • ติดตั้งสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นหรือ
  • ปรับแต่งเพื่อติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม
  หมาย เหตุหากระบบของคุณมีเวอร์ชันเดียวกันกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ติดตั้งแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกการซ่อมแซมแก้ไขหรือถอนการติดตั้งแทน

  User-added image
  • ตัวอย่างคุณสมบัติเสริมที่มีอยู่:
   • ส่วนขยายซอฟต์แวร์ไร้สาย/เทคโนโลยี Intel® MyWiFi
   • Toolkit ผู้ดูแลระบบ
   • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Enterprise (หรือที่เรียกอีกอย่างว่ายูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi Intel® PROSet/Wireless)

    User-added image

 5. ซอฟต์แวร์เริ่มต้นการติดตั้ง:
  User-added image
 6. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์:
  User-added image
ติดตั้งการอัปเกรด
 1. ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 2. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายหลังจากที่คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้
 4. เลือก:
  • อัพเกรด สำหรับการใช้การตั้งค่าที่มีอยู่หรือ
  • ปรับแต่งเพื่อติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม
  หมาย เหตุหากระบบของคุณมีเวอร์ชันเดียวกันกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ติดตั้งแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกการซ่อมแซมแก้ไขหรือถอนการติดตั้งแทน

  User-added image
  • ตัวอย่างคุณสมบัติเสริมที่มีอยู่:
   • ส่วนขยายซอฟต์แวร์ไร้สาย/เทคโนโลยี Intel® MyWiFi
   • Toolkit ผู้ดูแลระบบ
   • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Enterprise (หรือที่เรียกอีกอย่างว่ายูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi Intel® PROSet/Wireless)

    User-added image

 5. ซอฟต์แวร์เริ่มต้นการอัพเกรด:
  User-added image
 6. การติดตั้งการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์:
  User-added image
ซ่อมแซมปรับเปลี่ยนหรือถอนการติดตั้ง
 1. คลิกขวาที่ปุ่ม Windows และเลือก โปรแกรมและคุณสมบัติ.
  • สำหรับ Windows * 7: คลิกปุ่ม Windows และพิมพ์โปรแกรมและคุณสมบัติ
  • สำหรับ Windows ๘.๑: คลิกขวาที่ปุ่ม Windows และเลือกโปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. เลือกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessจากนั้นเลือกเปลี่ยน
  User-added image
 3. เลือกตัวเลือก:User-added image
 4. เริ่มต้นการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน:
  User-added image
 5. ซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  User-added image
การติดตั้งแบบเงียบหรือแบบกำหนดเองโดยใช้การตั้งค่า .xml สำหรับผู้ดูแลระบบ ITดูการติดตั้งแบบเงียบของไดรเวอร์®ของ Intel WiFi และซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless.
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุและค้นหาไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแพคเกจซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นของไดรเวอร์