ข้อกําหนดหน่วยความจําระบบสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005561

31/05/2023

ตารางแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้าของหน่วยความจําสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC คุณต้องใช้โมดูลหน่วยความจําที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบูทเครื่องล้มเหลว

เลือกผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลหน่วยความจําระบบเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลหน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบ

รุ่น Intel® NUC แรงดันไฟฟ้าและประเภทหน่วยความจําที่จําเป็น
NUC13RNG

1.1V DDR5 เท่านั้น

NUC13VYK

NUC13AN[x][x], NUC13L[x][x][x]

NUC12SNK

NUC12WS[x][x], NUC12WS[x][x]Z

NUC11ATKC2, NUC11ATKC4, NUC11ATKPE, NUC11ATBC4

NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

NUC11TNK, NUC11TNH

NUC11PAQ/H/K[x], NUC11PAH[x]Z

NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK, NUC10i3FNH, NUC10i3FNK

NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i5QNX

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH, NUC8i3PNK

NUC8v7PNB, NUC8v5PNB, NUC8i3PNB

NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA, NUC8i3BEHFA,

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH, NUC8i3BEK

NUC7i7DNKENUC7i7DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE

NUC7i5DNKPC, NUC7i5DNKPU, NUC7i3DNKTC, NUC7i3DNHNC, NUC7i7DNBE, NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE

NUC7i7BNHX1, NUC7i5BNHX1, NUC7i3BNHX1

NUC7i7BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i3BNK, NUC7i3BNH

NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ, NUC7i5BNHXF, NUC7i5BNKP NUC7i3BNHXF

NUC7CJYSAL, NUC7PJYH, NUC7CJYH

NUC6i5SYK, NUC6i5SYH, NUC6i3SYK, NUC6i3SYH

DDR4 1.2V เท่านั้น

NUC12DCMv9, NUC12DCMv7, NUC12DCMi9, NUC12DCMi7

NUC11BTMi7, NUC11BTMi9

NUC11DBBi7, NUC11DBBi9

NUC9i9QNX, NUC9i7QNX,

NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW, NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

NUC6i7KYK

DDR4 1.2V หรือ DDR4 1.35V

NUC6CAYS, NUC6CAYH

NUC5PGYH

NUC5CPYH, NUC5PPYH

NUC5i5MYHE, NUC5i3MYHE, NUC5i5MYBE, NUC5i3MYBE

NUC5i7RYH, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN

DE3815TYKHE, DE3815TYBE

DN2820FYKH

D54250WYKH, D54250WYK, D34010WYKH, D34010WYK, D54250WYB, D34010WYB

DDR3L 1.35V เท่านั้น

DC53427HYE, D53427RKE

DCCP847DYE, DCP847SKE

DC3217IYE, D33217GKE

DC3217BY, D33217CK

DDR3L หรือ 1.5V DDR3 1.35V

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รหัสกะพริบและรหัส Beep สําหรับ Intel® NUC
ไม่มีปัญหาการบูทหรือไม่มีพลังงานในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC