สถานที่ที่จะค้นหา Windows* 8 และ Windows® 10 Intel® USB 3.0/3.1 eXtensible Host Controller Driver

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005537

09/07/2021

  • Windows* 8, Windows* 8.1 และ Windows® 10 มีไดรเวอร์ USB 3.0 หรือ USB 3.1 แบบเนทีฟในกล่อง
    • Intel ไม่ได้เผยแพร่ไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 หรือ USB 3.1 eXtensible Host Controller หนึ่งตัวใน Windows 8, 8.1 หรือ 10
  • หากคุณอัพเกรดจาก Windows* 7 เป็น Windows 8, 8.1 หรือ 10:
    • ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Intel USB 3.0 หรือ USB 3.1 eXtensible Host Controller for Windows* 7 ก่อนติดตั้งการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ