ลิงก์การสนับสนุนสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005508

20/12/2022

หน้านี้รวบรวมลิงก์ไปยังเนื้อหาสนับสนุนด้านล่าง รวมถึง BIOS และการดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC:

หมาย เหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม: